Ekonomia~Economy

XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP (w środku) podczas Forum Ekonomicznego w 2016 roku Polska- Forum Ekonomiczne już po raz 27. skupia się na najważniejszych tematach dla polskiej i europejskiej gospodarki. Prezesi i członkowie zarządów największych […]

Ekonomia~Economy

Poland the Next Economic Powerhouse

Few Americans, Asians, or Europeans realize how advanced the Polish economy has become over the past three decades. As President Donald Trump makes his second overseas trip, it is no mistake that he chose to […]

Brak grafiki
Ekonomia~Economy

Tucz z Tuczna

Przypominając nieco, już wcześniej* wspomniany przewał ustawowy z ustawami wokół Polskiej Ziemi rolnej, zwróćmy uwagę na bieżący zbieg okoliczności.

[…]

Ekonomia~Economy

Polskie korzenie atutem!

Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego otwiera nowa, prowadzona w calosci w jezyku angielskim, specjalnosc w ramach studiów licencjackich: Finance and International Investment.

[…]

Brak grafiki
Ekonomia~Economy

Batalia o unijne pieniądze – Jaki budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020?

Opinia dra Jerzego Kwiecińskiego, ministra rozwoju regionalnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Polityka spójności to skuteczny instrument przeciwdziałający kryzysowi i spowolnieniu gospodarczemu. Przykład Polski i wielu innych krajów unijnych pokazuje, że polityka spójności może być skuteczna i efektywna. Tę skuteczność powinno się dalej zwiększać i jest to możliwe. Obok polityki wspierającej pogrążone w kryzysie kraje południa Europy, na które zostały skierowane setki miliardów euro pomocy, konieczne są także skuteczne unijne instrumenty pobudzające wzrost gospodarczy poprzez inwestycje i tworzenie miejsc pracy.

[…]

Brak grafiki
Ekonomia~Economy

„Kiedy masz tylko młotek, każdy problem wydaje się być gwoździem?”

Istnieje przysłowie amerykańskie mówiące, że „Kiedy masz tylko młotek, wówczas każdy problem wydaje się być gwoździem, ”Czyli że w tak w USA jak i w innych krajach każda decyzja państwowa opiera się wyłączne na posiadanych narzędziach politycznych oraz ekonomicznych. W państwach waluty euro Europejski Bank Centralny próbuje ograniczyć ryzyko związane z kursem wymienności, dzięki któremu oprocentowanie długoterminowych  bonów państwowych Włoch i Hiszpanii osiągnęło zbyt wysoki poziom co spowodowało spadek kursu oprocentowania krótkoterminowych bonów tychże państw, które jednocześnie forsują cała strefę euro do stworzenia fiskalnej unii pod grozą bankructwa.

[…]