Chicago

Góralskie posiady z Zofią Bukowską

 

Muzeum Polskie w Ameryce oraz Fundacja Kultury Tatrzańskiej  zapraszają serdecznie na góralskie posiady z Zofią Bukowską, znaną w środowisku polonijnym i wśród braci góralskiej, oddaną działaczką, poetką, „piewczynią Podhala”.

[…]

Tradycje~Traditions

XXII Góralskie Posiady Doktora Orawca

„Karczma Młyniska”, Zakopane, 19 września 2014 r.

 XXII Góralskie Posiady Doktora Orawca. Bronisław Orawiec-Wyśni z dziećmi: Sylvią i Mieszkiem. Karczma Młyniska. Zakopane, 19 wrzeœnia 2014 r.

[…]