Ełk- Stowarzyszenie Zacheusz

Cymbalisci

 

Cymbalisci Celem pracy stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków na aktywizację dzieci i młodzieży za pomocą szkoły cymbalistów w odwołaniu się do dziedzictwa Epopei Narodowej „Pan Tadeusz”. Proponujemy  nowoczesną formę przekazu treści patriotycznych poprzez prezentację i edukację w zakresie dziedzictwa narodowego. Uczenie patriotyzmu jako wartości i odkrywanie skarbów kulturowych naszego regionu, prezentację gry Jankiela według Pana Tadeusza A. Mickiewicza. Prowadzimy naukę gry na instrumencie, prelekcje o kulturze ludowej oraz prezentacje multimedialnej filmów “Koncert życia” i „Mistrz i uczeń”.

Majowka Bierzemy udział w konkursach, koncertach i występach  prezentujących kulturę i dziedzictwo Narodowe Północnowschodniej Polski i kresów oraz cymbalisty Wacława Kułakowskiego ze Stradun- laureata nagrody O.Kolberga.

       W oparciu o doświadczenie muzyczne Wacława Kułakowskiego mistrza gry na cymbałach wileńskich, jedynego jak nam wiadomo w świecie cymbalisty, który przed wojną grywał na instrumencie w okolicach Wilna,  promujemy kulturę i literaturę polską  odwołując się do tradycji przedwojennej Wileńszczyzny.  Zrealizowane przez Stowarzyszenie filmy Koncert Życia oraz Mistrz i uczeń pragną ocalić od zapomnienia Dziedzictwo Kresów Wschodnich. Prezentujemy  jeden z najdoskonalszych fragmentów w polskiej literaturze o tematyce patriotycznej jakim jest „Koncert Jankiela”.

W trakcie spotkania z dziećmi i młodzieżą poruszamy w niej potrzebę miłości Ojczyzny ukazując martyrologię Polaków na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu na przykładzie życia cymbalisty Wacława Kułakowskiego, który jest żywym przykładem trwania kultury wileńskiej na tle kultury narodowej. Technika gry na cymbałach Jankielowych ocalała jedynie na Mazurach i innych regionach Polski, gdzie zamieszkali repatrianci ze wschodu. Praca pana Kułakowskiego w zakresie edukacji młodego pokolenia okazała się prawdziwym skarbem naszego regionu.

 zacheusz Nasza działalność pozwala zachowywać od zapomnienia autentyczną mickiewiczowską kulturę opisywaną w epopei narodowej. Prezentujemy grę na cymbałach wileńskich, poprzedzoną prezentacjami multimedialnymi.  Muzyka i kultura wileńska odpływa do lamusa historii,  jest mało znana w Polsce i na Litwie. Stowarzyszenie ożywia ją i ukazuje olbrzymie znaczenie kultury kresowej dla dziedzictwa narodowego.

 

 Od 2009 roku prowadzimy szkoły cymbalistów w Ełku i Nowej Wsi Ełckiej. Mamy trzy kapele Mazurskie Kwiaty, Tradycja i Młoda Tradycja oraz uczymy  gry na cymbałach 10osób. W marcu 2010 założyliśmy I Szkołę Cymbalistów Wileńskich w Bezdanach na Wileńszczyźnie. Dostarczyliśmy  instrumenty i  zwerbowaliśmy  20 uczniów z czego 10  brało udział w konkursie, gdzie członkami jury byli poseł i senator RP. W 2011  kontynujemy warsztaty i lekcję gry na cymbałach dzieci z Wileńszczyzny.

 

Doskonalimy grę na cymbałach i  przygotowujemy na przegląd w Węgorzewie poprzez warsztaty zorganizowane na przełomie lipca i sierpnia 2011r. Jakub Karpuk, Alan Kotowski i Krystian Sawrycki są laureatami  przeglądu w Kazimierzu nad Wisłą. Występowaliśmy na przeglądach w Węgorzewie, Rydzewie Kazimierzu, Gdańsku, Warszawie, Elblągu, Dobrym Mieście, Leśniowie, Wilnie, Solnecznikach i Bezdanach na Wileńszczyźnie. Mamy instruktorów muzycznych z czego dwóch ma studia wyższe a jeden skończył konserwatorium muzyczne. Gramy na cymbałach wileńskich. Uczy nas gry Wacław Kułakowski lat 89. Gramy na cymbałach wyprodukowanych przez :  -Edwarda Mojsaka z Gryfina- umarł  w 2010 r  -Piotra Kaczanowskiego 77 lat z Rudomina na Litwie  -Artura Jachimowicza z Kożuchowa  http://www.eurobook.com.pl/vcard/3636912/keywords%3D

 -Konstantego Kuncewicza z Giżycka zm.1980r

 

 

 Zapraszam na ciekawsze linki o pracy stowarzyszenia i cymbalistach:  http://elk.wm.pl/57375,Sukces-cymbalistow-w-Kazimierzu.html

 http://elk3.wm.pl/Mistrz-i-uczen-film-o-cymbaliscie-spod-Elku,453

 http://elk24.pl/info/i-konkurs-cymbalistow-wilenskich.7370.html

http://www.elcka.pl/info-2/bylo-cymbalistow-wielu-.250.html

 http://www.youtube.com/watch?v=6vdUA-OCJU4&feature=youtu.be

 http://www.youtube.com/watch?v=fbWaeHgDqG8&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=XuDbsWFifUo

 http://www.youtube.com/watch?v=ucxeM5YAdzA&feature=youtu.be

 http://www.youtube.com/watch?v=i5SXVkRcjEM

 

Nasza strona

http://zacheusz.edupage.org/

 

Stowarzyszenie Zacheusz

19-300 Ełk

B.Komorowskiego 3/22

tel.500198060