Film „The Crown and The Cross” / “Krzyż i Korona”

 

The Polish Consulate General in Chicago

invites you to the film screening of
“The Crown and The Cross”
marking the 1050th anniversary of Poland’s statehood
begun by the adoption of Christianity in 966
 
Wednesday, December 14, 7:00 pm, The Chopin Theatre
 
This 60-minute documentary from the award winning filmmaker Zdzisław Cozac traces the baptism of Mieszko I and the Christianization of the Polish State of the first Piast dynasty, and its wider context:  from pre-Christian times to the coronation of Bolesław the Brave in 1025.
 
Featuring well-known historians and archaeologists who present their thought-provoking  hypotheses alongside dramatic live action scenes, the film shows how the personal baptism of one man shaped the Polish State.
Presented in English.
 
6:00 pm Complimentary reception
7:00 pm Screening.
Free admission, reservation encouraged
 
The Chopin Theatre
1543 W. Division St.  Chicago IL 60642
http://www.chopintheatre.com/
 
[email protected]

Konsulat Generalny RP w Chicago
zaprasza na pokaz filmu
“Krzyż i Korona”
poświęconego 1050. rocznicy  państwowości polskiej
zapoczątkowanej przyjęciem chrześcijaństwa w roku 966.
 
Środa, 14 grudnia, godz. 7:00 wieczorem, w Teatrze Chopina
 
Godzinny film dokumentalny zrealizowany przez uznanego twórcę filmowego Zdzisława Cozaca przedstawia w szerokiej perspektywie chrzest Mieszka I oraz przyjęcie chrześcijaństwa przez pierwszych Piastów – od czasów pogańskich, do koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 roku.
 
W filmie udział biorą znani historycy i archeologowie prezentujący liczne hipotezy na tle udramatyzowanych scen przedstawiających opisywane wydarzenia. Dokument ilustruje to, jak decyzja jednego władcy ukształtowała przyszłe losy państwa polskiego.
Uwaga: film jest w angielskiej wersji językowej.
 
Godz. 6:00 – recepcja
Godz. 7:00 – pokaz filmu
Bilety bezpłatne, wskazana wcześniejsza rezerwacja
 
Informacje w Chopin Theatre
1543 W. Division St.  Chicago IL 60642
http://www.chopintheatre.com/
 
[email protected]