PAL – PAC Junior Board Event

 

W dniu 8 Maja 2014 w ramach,, Networking Event” w restauracji Bull and Bear w Chicago, PAL-PAC Junior Board gościł grupę ponad 50 młodych profesjonalistów polskiego pochodzenia. Impreza ta miała na celu pomóc w nawiązaniu nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń niezbędnych do budowania korzystnych relacji biznesowych.

Organizacja PAL-PAC Junior powstała w 2013 roku i obecnie zrzesza członków z całego USA . Prezes Michał Kryński, Prezydent Karolina Klarowicz i inni członkowie wierzą, że Organizacja ta będzie wnosiła coraz większy wkład w pomaganiu Polonii w rozwiązywaniu problemów, z którymi społeczność nasz boryka się na codzień. Aby uzyskać więcej informacji o nas prosimy odwiedzić stronę internetową www.pal-pac.org

Diana Lebiecki