„POD OBCYMI SZTANDARAMI”

 

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY ZAWIERAJĄCY 370 BIOGRAMÓW GENERAŁÓW POLSKIEGO POCHODZENIA SŁUŻĄCYCH W OBCYCH ARMIACH NA PRZESTRZENI STULECI
– LICZNE FOTOGRAFIE
– TŁUMACZENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
– FORMAT 16 x 23 cm, STRON 234
– NAKŁAD OGRANICZONY

Polska historiografia, oprócz kilkunastu prac monograficznych poświęconych wybranym i powszechnie znanym sylwetkom, nie doczekała się jeszcze specjalnego opracowania ukazującego przebieg służby oraz losy generałów Polaków i generałów polskiego pochodzenia w obcych armiach. Jest to najbardziej zaniedbany badawczo obszar biografistyki polonijnej, pomimo że na przestrzeni wieków nasi rodacy w większości krajów zaznaczyli w tej formacji swoją obecność, wielokrotnie dochodząc do wysokich stopni, godności i zaszczytów, a niekiedy nawet, jako obcokrajowcy, zapisali się w panteonie bohaterów narodowych. W samej armii Imperium Rosyjskiego, na przełomie XIX i XX wieku, służyło ponad stu generałów polskiego pochodzenia. Podobnie było w armii pruskiej i austriackiej. Oczywiście, było to głównie następstwem rozbiorów Polski i utraty suwerenności, a Polacy trafiali w szeregi armii zaborców zarówno z własnej, jak i wbrew własnej woli. Ale do wysokich stopni wojskowych dochodzili również Polacy i osoby polskiego pochodzenia w innych armiach, m.in.: w amerykańskiej, argentyńskiej, belgijskiej, brazylijskiej, duńskiej, francuskiej, greckiej, holenderskiej, kanadyjskiej, meksykańskiej, pakistańskiej, tureckiej, węgierskiej czy włoskiej.

Należy przy tym pamiętać, że oprócz generałów w armiach obcych służyły setki wyższych oficerów oraz tysiące niższych oficerów i podoficerów, nie wspominając o prostych żołnierzach. Ilu faktycznie ich było nie wiadomo i zapewne nigdy się tego nie ustali. A pytanie czy zawsze ich służba była zaszczytna, pozostaje sprawą otwartej dyskusji, jednak z historycznego punktu widzenia odnotowanie jej jest istotne. Bardzo wielu zapisało się jednak złotymi zgłoskami w dziejach światowej wojskowości, dlatego trzeba prowadzić badania na ich temat zmierzające do ocalenia od zapomnienia oraz przypominające czyny, które w miarę upływu lat zacierają się coraz bardziej.

Odtworzenie szczegółowego przebiegu służby wojskowej w niektórych przypadkach – głównie udziału w wojnach, powstaniach czy rewolucjach – jest bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Dlatego będę wdzięczny za wszelkie informacje dotyczące prezentowanych w słowniku sylwetek oraz propozycje nowych postaci do przygotowywanego drugiego tomu, który swoją zawartością obejmie już nie tylko biogramy generałów, ale również oficerów służących pod obcymi sztandarami.
Ten popularny słownik powinien stać się inspiracją i początkiem głębszych badań i szczegółowych studiów. Dla historyków wojskowości mogą być przyczynkiem do kompleksowego opracowania losów generałów polskiego pochodzenia w służbie państw obcych.

Publikacja niedostępna w sieci księgarskiej.

Zamówienia należy kierować na adres wydawcy:

e-mail: andrzej @can.pl
tel. 22 648 29 29 lub 504 252 750

Zapraszamy na nasze strony internetowe:
– Fundacja Polonia Semper Fidelis
– Księgarnia CAN