Polish News na obchodach Amerykańskich Dni w Polsce

 

W województwie świętokrzyskim, w dniach od 11 do 13 sierpnia, mają miejsce obchody Dni Amerykańskich. Grupy harcerzy oraz kluby rekonstrukcyjno – historyczne, przygotowały szereg atrakcji, celem których było przypomnienie zebranym gościom, o pierwotnych mieszkańcach Ameryki, jakimi byli Indianie.

Geneza nazwy Indianin

Nazwa Indianie, została nadana ludom Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. On to myśląc, że dopłynął do wschodnich wybrzeży Azji czyli do Indii, nazwał spotkanych ludzi Indianami. Niestety zamiast do Indii dotarł on do Ameryki, ale nazwa amerykańskich tubylców została im nadana na zawsze. Po tym odkryciu Kolumba, biali osadnicy, wyrugowali czerwonoskórych Indian z terenów dzisiejszej Kanady i Ameryki Północnej, a zagarnięte od nich tereny sukcesywnie zasiedlali – relacjonuje Adam Miszczyk historyk.

Wspominając Abrahama Lincolna i Georga Waszyngtona

Emil Czajkowski licealista uczący się w klasie humanistycznej koneckiej szkoły średniej, w krótki sposób przypomniał zebranym gościom o tak ważnych prezydentach Ameryki Północnej, jakimi byli George Waszyngton oraz Abraham Lincoln. Po wygłoszeniu tegoż referatu, zebrani goście mogli zadawać Adamowi pytania na temat tych wybitnych ludzi, a także na temat przebiegu wojny secesyjnej jej skutków politycznych i militarnych.

Barwne pióropusze

Anna Podlaska z Głogowa, zapoznała redakcję Polish News z techniką i sposobami wykonywania przez Indian pióropuszy. Każde plemię indiańskie do zespalania ze sobą ptasich piór, używało innych materiałów. Mógł to być wosk lub też gruba nić. Kolorystyka piór oraz metoda ich przyczepiania do skórzanej opaski, świadczyły o zasobności i pochodzeniu poszczególnego członka plemienia.

Wigwamy
Jagoda Czerwińska historyk z Końskich, opowiadała wszystkim zebranym na tej imprezie gościom, o technikach wykonywania i ozdabiania wigwamów. Wódz indiański najczęściej miał wymalowanego konia na swoim wigwamie, zaś wojownicy mieli malowane strzały lub skrzyżowane ze sobą tomachawki.

Indiańskie amulety

Ruszając na wyprawę wojenną, wojownik indiański zaopatrywał się w szereg amuletów i talizmanów, które jak sądził przyczynią się do jego wygranej na polu bitwy. Inne amulety wykorzystywane były przez Indian na wojny, inne na polowania, a w jeszcze inne zaopatrywał się Indianin podczas zalotów do pięknej kobiety. O indiańskich amuletach informowała gości Katarzyna Skorek historyk.

Jak zatem widać, obchody Dni Amerykańskich, należały do udanych. Redakcja Polish News dziękuje za zaproszenie i możliwość wykonania zdjęć.

Tekst i zdjęcia Ewa Michałowska – Walkiewicz

[email protected]