POLISH NEWS w Dukli

 

 W epoce brązu

– Najstarsze odkrycia archeologiczne, świadczą o zasiedleniu terenów Dukli przez człowieka w epoce wczesnego brązu. Zbiory ceramiki kuchennej i siwej oraz znajdowane tu monety rzymskie, stanowią o wczesnym osadnictwie człowieka w tym miejscu. Od VIII wieku, rozpoczął się rozwój większych plemiennych organizacji Słowian, które rozpowszechniły w tym miejscu rolnictwo. Ziemie duklowskie, zamieszkiwało plemię Lędzian, będące prekursorem zbieractwa leśnego – dodaje Jan Motylkowski.

Prywatna własność

 – Pierwsza wzmianka o wsi Dukla, pochodzi z roku 1336. Od początku swojego istnienia Dukla była miastem prywatnym. Jej właścicielem był kanclerz Janusz Suchywilk. Z biegiem lat, przekazał on swoje dobra stryjecznym bratankom Piotrowi i Mikołajowi, którzy byli synami Jakusza Cztana ze Strzelc. W dobrach Suchywilka, organizowane były największe pokazy akrobatyczne, honorujące nastanie okresu wiosny i pierwszych prac polowych – czytamy w encyklopedii

Najazdy Korwina z Węgier

W 1474 roku, w zapiskach historycznych odnotowany został najazd wojsk węgierskich Macieja Korwina na Duklę, który całkowicie niszczył miasto. Piękne położenie geograficzne Dukli sprawiło, iż Ewa Cikowska hrabina beskidzka, nabyła Duklę, gdzie postanowiła pobudować piękny kościół i niewielki pałacyk. Po jej śmierci, miasto odziedziczyli jej synowie. W 1600 roku, miasto Duklę wraz z okolicznymi miejscowościami otrzymał Krzysztof Drohojowski, który w 1601 roku, sprzedał je Andrzejowi Mięcińskiemu. z Kurozwęk, poległemu po siedemnastu latach wyprawy zbrojnej na Moskwę. W tym okresie datuje się zastój rozwoju tegoż miasta.

 Dzięki handlowi winem

– Na początku Dukla była miastem handlowym na trakcie biegnącym z Polski przez Przełęcz Dukielską. Z czasem zaczęto handlować głównie winem i wyrobami spirytusowymi. Proceder ten, przyczynił się do ogromnego rozkwitu miasta i zasobności mieszczan. Z czasem miasto ufortyfikowano, pobudowano dwie bramy i komorą celną w ratuszu. Wzniesiono dwie wieże widokowe i rynek miejski. W pobudowanym opodal pałacu, ród Męcińskich posiadający część Dukli, przyczynił się do podreperowania rycerstwa polskiego, fundując kilka armat i kilka tysięcy karabinów, wykorzystanych podczas potopu szwedzkiego – dodaje Agnieszka Cholas. Złe rządy ostatniego z królów Polski, spowodowały, ze miasto to trzymało stronę konfederatów barskich. Chowali się tu oni, aby opracować kolejne ataki zbrojne na króla, aby ten nie trzymał z Rosjanami. Oburzeni na to Rosjanie, kilka razy podpalili duklowskie dobra – czytamy w encyklopedii.

Czasy zaborów

Dnia 1 grudnia 1774 roku, odbył się w Dukli ślub i jedno z większych w Polsce wesel Józefiny Potockiej i Szczęsnego Potockiego. W murach pałacu, wizytował też Tadeusz Kościuszko, szykujący wymarsz pod Racławice. Po powstaniach narodowych, car Mikołaj I odbywał w Dukli przegląd wojsk idących na Węgry. Ożywienie gospodarcze Dukli, przerwał wybuch I wojny światowej. Stacjonowały tu wojska rosyjskie, powodując potężne straty w gospodarce miasta.

II wojna światowa

W czasie kampanii wrześniowej, do Dukli wkroczył ukraiński oddział pułkownika Suszki pseudonim „Brandenburg” wspierany przez Słowaków, który zajął zamek. Po nim stacjonowały w pałacu odziały Wermachtu, SS i oddziały niemieckiej policji. Hitlerowcy obrabowali mieszczący się w Dukli pałac i spalili wiele obiektów miejskich. Lata powojenne to czasy restauracji Dukli. Dziś jest ona pięknym miasteczkiem turystycznym. Dziękujemy związkowi turystycznemu za zaproszenie na wycieczkę portalu Polish News do Dukli.

 Ewa Michałowska – Walkiewicz

[email protected]

Pomnik Jana Pawła II w Dukli