Polonia francuska – 179 pielgrzymka do Montmorency

Polonia francuska po raz 179 pielgrzymowała do panteonu polskiej emigracji. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 28 maja 2023 roku, odbyła się 179. pielgrzymka Polonii do Montmorency (region Île-de-France). Po Mszy św. w miejscowej Kolegiacie św. Marcina uczestnicy wydarzenia udali się na cmentarz Les Champeaux, na którym spoczywało lub spoczywa wielu wybitnych Polaków.

Mszę św. w Kolegiacie o godz. 11:15 sprawowali proboszcz ks. Émeric Dupont wraz z rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogusławem Brzysiem i rektorem Pallotynów w Montmorency ks. Eugeniuszem Malachwiejczykiem. Liturgia Słowa była po polsku i francusku, a homilię wygłosił rektor PMK.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele merostwa w Montmorency z merem miasta Maximem Thory na czele. Przybyli także przedstawiciele polskiej ambasady z ambasadorem Janem Emerykiem Rościszewskim, a także wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska i zastępca szefa Kancelarii Sejmu Christian Młynarek oraz inni przedstawiciele z Polski. Obecna była też Barbara Kłosowicz-Krzywicka, prezes Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji.

Nie zabrakło Sióstr Serafitek, które od 57 lat pracującą w Montmorency przy chorych odwiedzanych w domach. Mszę uświetnił polonijny chór Piast. Po Mszy świętej w Kolegiacie dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu Les Champeaux, gdzie wygłosili swoje przemówienia: prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego Pierre Zaleski, ambasador Jan Emeryk Rościszewski, mer Maxime Thory oraz wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, która z Christianem Młynarkiem wręczyła medal merowi Montmorency. Odegrano i odśpiewano hymny narodowe, a następnie udano się na groby zasłużonych Polaków z wiązankami kwiatów. Kolejnym etapem uroczystości było spotkanie u Księży Pallotynów przy wspólnym stole.

Uczestnicy pielgrzymki prosili Ducha Świętego, aby zstąpił i odnowił oblicze ziemi polskiej i francuskiej. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Historyczno-Literackie przy współudziale Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Kolegiaty św. Marcina w Montmorency, Centrum Dialogu Księży Pallotynów oraz Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji. Uroczystości wpisały się w obchody polskiego weekendu w Montmorency (27-28 maja).

Montmorency było i jest miejscem wyjątkowym dla Polonii francuskiej. Miejscowy cmentarz jest nazywany panteonem polskiej emigracji. Zachowało się około 270 grobów Polaków. To tu, przynajmniej czasowo, zostali pochowani m.in. Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Julian Ursyn Niemcewicz, Bronisław Piłsudski, Olga Boznańska, Tadeusz Makowski, Klaudyna Potocka, Maria Kasterska, Tadeusz Błociszewski, Roman Palester.

Polskifr.fr / serafin.over-blog.fr

Źródło:

https://powiempolsce.pl/