Polskie Radio dla Zagranicy

Radio

 

Radio 30 grudnia br. sekretarz stanu ds. parlamentarnych i Polonii oraz informacji i kultury w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pan Jan Borkowski, podpisał z prezesem Polskiego Radia S.A., panem Jarosławem Hasińskim, porozumienie w sprawie funkcjonowania redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy. Dokument kompleksowo reguluje wzajemnie relacje Ministerstwa z publicznym nadawcą w zakresie produkcji programów radiowych dla zagranicy i ich rozpowszechniania.

W trakcie uroczystości minister Jan Borkowski podkreślił, że zadaniem MSZ jest kształtowanie, prezentowanie i promowanie Polski w świecie, a Polskie Radio dla Zagranicy ma narzędzia, aby resort wesprzeć w tym działaniu. Dzięki zasięgowi oraz słuchalności Polskiego Radia rezultaty aktywnej polityki zagranicznej w 2011 roku będą lepiej prezentowane, szczególnie w krajach istotnych dla polskiej Prezydencji w Radzie UE – na wschód od polskich granic.

Prezes Jarosław Hasiński powiedział, że efektem podpisania umowy jest określenie kierunku dalszej współpracy, a tym także działań dla Polonii na Wschodzie. Prezes zapewnił, że Polskie Radio nie zawiedzie polskiej racji stanu.

Polskie Radio dla Zagranicy rozpoczął nadawanie programów w innych wersjach językowych w 1936 roku. Obecnie działa siedem redakcji językowych: polska, białoruska, ukraińska, rosyjska, niemiecka, angielska i rosyjska. Projekt jest finansowany głównie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz przez Polskie Radio S.A.

Programy przygotowywane przez poszczególne redakcje dotyczą spraw społeczno –politycznych, gospodarczych, jak i kulturalnych. Szczególną rolę Polskie Radio dla Zagranicy spełnia wobec rozsianej na całym świecie Polonii, w tym Polaków zamieszkałych na Wschodzie. To dla nich jedno z nielicznych źródeł informacji o Kraju.

  

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

http://www.msz.gov.pl/