Powołano Radę Instytutu Adama Mickiewicza

 

 

W jej skład weszli :

dr Włodzimierz Cimoszewicz – Senator RP

Beata Stelmach – Podsekretarz Stanu MSZ

dr Monika Smoleń – Podsekretarz Stanu MKiDN

Jerzy Koźminski – Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

prof. dr hab. Edmund Wnuk – Lipiński – Honorowy Rektor Collegium Civitas

Powołania na stanowiska Przewodniczącego i członków Rady wręczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Podczas pierwszego posiedzenia Rady, które odbyło się w Instytucie Adama Mickiewicza przyjęty został Regulamin Rady, oceniono dotychczasową działalność IAM w latach 2008 – 2012 i zaopiniowano plan działań na lata 2013-2017.

Kolejne spotkanie Rady zostało zaplanowane na maj 2013 roku.

Zgodnie ze statutem IAM członków rady powołuje na trzy lata minister kultury na wniosek dyrektora Instytutu. W skład rady wchodzą także przedstawiciele ministrów: kultury oraz spraw zagranicznych.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której zadaniem jest promocja polskiej kultury na świecie i aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej.

W latach 2001-2010 Instytut Adama Mickiewicza zrealizował projekty promocyjne w 26 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach i w Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych projektów IAM zaprezentował ponad 4 tys. wydarzeń kulturalnych, które obejrzało 40 mln widzów na trzech kontynentach.

W 2011 r. IAM zrealizował program kulturalny w związku z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej. Projekt obejmował 10 stolic Brukselę, Paryż, Londyn, Berlin i Madryt a poza Unią Europejską Moskwę, Kijów, Mińsk, Pekin i Tokio.

 Źródło: Instytut Adama Mickiewicza, PAP