Rozstrzygnięto 15. edycję Konkursu Fiata na najlepsze prace o tematyce związanej z dziedziną motoryzacji.

nagrody

 

W dniu 3 kwietnia 2012 r. w Sali Senatu Politechniki Śląskiej w Gliwicach wręczono nagrody laureatom konkursu z Politechniki Śląskiej oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej.

 nagrody

Uroczystości wręczenia nagród przewodniczył pełniący rolę Gospodarza,  Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. Jerzy Rutkowski, natomiast Akademię Techniczno – Humanistyczną reprezentował Rektor,  prof. Ryszard Barcik.
W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, przedstawicieli Spółek Grupy Fiat, będących fundatorami nagród oraz przedstawicieli środowisk akademickich.

Na Akademii Techniczno-Humanistycznej w tym roku laureatami zostało pięć osób. Nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna i 1 doktorska oraz 2 prace magisterskie i 1 inżynierska.
Na Politechnice Śląskiej natomiast komisja konkursowa nagrodziła prace sześciu osób, w tym 1 rozprawę doktorską, 4 prace magisterskie 
i 1 inżynierską.

Konkurs o nagrodę Grupy Fiat jest ogłaszany corocznie już od piętnastu lat i realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym Fiata, Spółką Fiat Polska oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. W najbliższych miesiącach zaplanowana jest podobna uroczystość, podczas której nagrodzeni zostaną autorzy najlepszych prac w Politechnice Warszawskiej.
Wszyscy nagrodzeni tegoroczni autorzy prac otrzymują nagrodę w wysokości 4 000 złotych.

Od początku trwania konkursu, tj. w latach 1997 – 2011, łącznie zostały nagrodzone 283 prace, w tym: 4 rozprawy habilitacyjne i 103 doktorskie oraz 170 prac magisterskich i 6 inżynierskich. Grupa Fiata m.in. w ten sposób wspiera młodych naukowców, których pasją jest tematyka motoryzacyjna /nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i metody badawcze/. Nagrodzone  opracowania  mogą mieć zastosowanie w praktyce – bezpośrednio w fabrykach  lub w Centrum Badawczym Fiata.

Przypomnijmy, że Grupa Fiat nagradza corocznie także dzieci swoich pracowników, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, na poziomie świadectw dojrzałości, dyplomów magisterskich, inżynierskich, lekarskich oraz licencjackich. Konkurs jest przeprowadzany w tych krajach, gdzie Fiat ma swoje zakłady produkcyjne. W Polsce w tym konkursie, w dotychczasowych XVI edycjach, tj. do końca 2011 roku, przyznano łącznie 2706 nagród o łącznej wartości ponad 10 mln złotych.