Smoleńsk 2010/ Chicago 2011

SMOLENSK

 

SMOLENSK

 

Jest to także wyraz przyznania świętej pamięci Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu odpowiedniej rangi zasług, które położył na ołtarzu Ojczyzny, w celu wzniesienia nowej budowli, nowego państwa polskiego. Nikt nie zapomniał, że wraz z Prezydentem i jego małżonką, zginęły jeszcze 94 osoby, w tym wiekszość wysokich rangą urzędników państwowych. Wszyscy zostali w jednakowej formie uszanowani, wszystkim kolejno oddano hołd. Każdy miał swoją fotografię z opisem.

Pierwszy z koncertów odbył się w kościele Najświętszej Matki Boskiej Anielskiej, w Chicago. Motywy katastrofy pojawiły się w programie, w odczytanych listach do Polaków w Chicago, oraz dzieki efektom wmontowanym znakomicie na telebeamach w wizualnych kadrach filmowych, nawiązujących do fragmentów uroczystości pogrzebowych, szczególnie w Warszawie.

Na koncert przybyły rodziny poległych Pani Kurtykowa z synami, Pani Gosiewska z dziećmi, Pani Seweryn z córką, Jan Pośpieszalski autor programów telewizyjnych, Ewa Stankiewicz autorka filmu „Solidarni2010”, przybył kardynał Francis George, z Chicago, proboszczowie parafi, siostry zakonne, redaktor Lucja Śliwa, konsul Rzeczypospolitej Matynia z żoną i przedstawiciele gubernatora Illinois. Kościół wypełniony był w całości.

Sam koncert obejmował dzieła dwóch wielkich twórców. Sabat Mater – Giovanni Battista Pergolesiego (1736) w części pierwszej oraz Reqiuem W.A. Mozarta (1791) w drugiej. Inżyniera oświetlenia, dźwięku i montaż videomedialny dopełniały całość strony technicznej.

Orkiestrę poprowadził Patrick Godon. W partiach solowych wystąpili: Jessica Usherwood – sopran, znakomita czarna śpiewaczka, której głos mógł zachwycać czystością i wyrazistością przekazu. Janet Mensen Reynolds – mezzo-sopran, jakby wyjęta z epoki. Garret Johansen – tenor, którego pojawienie się na telebimie musiało wywolać dodatkowe emocje. Eric Miranda – bass wraz z Alvaro Ramirezem – dopełniali dzieła w tej narracji. Orkiestrze towarzyszył duży chór mieszany, umiejetnie wkomponowany i współbrzmiący z sekcja instrumentalistow.

Dobór programu, odpowiedni do tych obchodów, oraz ranga twórców muzyki, właściwie zamyka drogę do dalszych dochodzeń kodów artystycznych. Dalej był już tylko przekaz sztuki, kunszt zapracowanych muzyków, eklektyczna łagodność czarno-białego pogrzebowego telebimu, pożegnalna narracja eroica. Powaga, której szczególnie energetyzująca sztuka Mozarta, w każdym słuchaczu pobudza nie tylko zmysły. To arystyczne wydarzenie pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej.

Z owacją dojrzałej publiczności na stojąco.

Dyrektorem artystycznym koncertu jest znany artysta muzyk, pan Arkadiusz Górecki.