Travel advisory for visitors to Chicago  

The Consulate General of the Republic of Poland informs visitors to Chicago about the need to exercise special caution while traveling to some areas of the city of Chicago. This advisory results from to a growing number of acts of street gun violence.

 
Among the areas of the city which have seen a rise in street gun violence are sections of South Side, West Side and Southwest Side, such as e.g. Englewood, Garfield Park and other areas. The escalation of street gun violence is related to the activity of local street gangs.
 
The Consulate advises against traveling to these areas. We also recommend standard caution in other parts of the city after dark.
 

Ostrzeżenie dla podróżujących do Chicago
 
Konsulat Generalny RP w Chicago informuje podróżujących do Chicago o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności podczas pobytu w niektórych dzielnicach Chicago. Jest to związane z rosnącym poziomem przemocy ulicznej z wykorzystaniem broni palnej.
 
Rejony, w których w bieżącym roku dochodzi do eskalacji aktów przemocy z wykorzystaniem broni palnej to niektóre strefy dzielnic południowych (South Side), zachodnich (West Side) i południowo-zachodnich (Southwest Side) miasta, np. Englewood, Garfield Park i inne. Eskalacja przemocy ma związek z działalnością lokalnych gangów.
 
Odradzamy podróże w rejony tych dzielnic, ale zalecamy również zachowanie zwykłej ostrożność podczas poruszania się po zmroku w innych dzielnicach miasta.