W Konsulacie zainaugurowano działalność Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Chicago

 

3 lutego 2017 r. w Konsulacie Generalnym RP w Chicago Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska powołały Lokalny Ośrodek Metodyczny.
 
Celem istnienia Ośrodka będzie prowadzenie przez lokalnych instruktorów szkoleń metodycznych dla nauczycieli szkół polonijnych. Instruktorami Lokalnego Ośrodka Metodycznego zostali chicagowscy nauczyciele: Alicja Nawara, Anna Rosa i Halina Żurawski, które z uwagi na zdobyte doświadczenie będą dzielić się wiedzą i umiejętnościami z zakresu metodyki nauczania.
 
Przed oficjalną inauguracją Ośrodka zgromadzonych w Konsulacie polonijnych pedagogów powitał Konsul Generalny Piotr Janicki, który podziękował Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce za długoletnie zaangażowanie w koordynację spraw nauczania o Polsce przy współpracy z kilkudziesięcioma szkołami polonijnymi w okręgu Chicagoland, w których rocznie naukę pobiera kilkanaście tysięcy polonijnych uczniów.
 
Nominacje Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wręczył przyszłym instruktorom przybyły na tę okazję z Warszawy Piotr Bonisławski, wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
 
Działające w największych skupiskach Polonii Lokalne Ośrodki Metodyczne prowadzone są przez miejscowych nauczycieli w celu podnoszenia samowystarczalności polonijnych placówek edukacyjnych oferując im możliwość rozwoju, integracji środowiska oraz zacieśnienie współpracy między nauczycielami, uczniami i organizacjami funkcjonującymi w społeczności polonijnej.