Wczesne Głosowanie w Chicago

Elections

Elections Wyborcy mogą oddać głos w dowolnie wybranej placówce, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Wczesne Głosowanie rozpocznie się w Poniedziałek (31 Stycznia) i trwać będzie do Czwartku (17 Lutego) 2011 roku.

Wyborcy nie muszą podawać przyczyny z powodu której Głosują Wcześniej – lecz muszą  przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez instytucję rządową.

Karty wyborcze oddane w okresie Wczesnego Głosowania są ostateczne. Po oddaniu głosu w okresie Wczesnego Głosowania, wyborcy nie mogą powrócić, zmienić, poprawić lub unieważnić kart wyborczych z żadnego powodu. Ponowne oddanie głosu (lub ponowne usiłowanie przystąpienia do głosowania) w tych samych wyborach jest karalne.

Wszystkie placówki wyborcze Wczesnego Głosowania będą otwarte od Poniedziałku do Soboty, w godzinach od 9 rano do 5 po południu, z wyjątkiem Dnia Urodzin Lincolna „Lincoln’s Birthday” w Piątek 11 Lutego.

Trzy placówki (urząd Board of Election pod adresem: 69 W. Washington, Welles Park oraz Mount Greenwood Park) również będą otwarte w Niedzielę oraz w Dniu Urodzin Lincolna „Lincoln’s Birthday” w Piątek (11 Lutego), w godzinach od 9 rano do 5 po południu.

 

LOKALIZACJE I GODZINY
Okręg Miejski – Lokalizacja – Godziny 

1 Okręg Miejski – Goldblatts Building 1615 W. Chicago Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

2 Okręg Miejski – Mabel Manning Library 6 S. Hoyne Ave. – placówka otwarta Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

3 Okręg Miejski – Chicago Bee Library 3647 S. State St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

4 Okręg Miejski – M L King Community Ctr 4314 S. Cottage Grove – placówka otwarta od Wtorku (12 Października), godz: 9 rano – 5 po po

5 Okręg Miejski – Jackson Park 6401 S. Stony Island Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

6 Okręg Miejski – Whitney Young Library 7901 S. M. L. King Jr. Dr. – placówka otwarta Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

7 Okręg Miejski – Jeffery Manor Library 2401 E. 100th St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

 godz: 9 rano – 5 po poł.

8 Okręg Miejski – Olive Harvey College 10001 S. Woodlawn Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

 godz: 9 rano – 5 po poł.

9 Okręg Miejski – Palmer Park 201 E. 111th St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty, godz: 9 rano – 5 po poł.

10 Okręg Miejski – Vodak/East Side Library 3710 E. 106th St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

11 Okręg Miejski – McKinley Park 2210 W. Pershing Rd. – placówka otwarta Poniedziałku do Soboty, godz:

9 rano – 5 po poł.

12 Okręg Miejski – Back of the Yards Library 4650 S. Damen Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty, godz: 9 rano – 5 po poł.

13 Okręg Miejski – West Lawn Park 4233 W. 65th St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

14 Okręg Miejski – Archer Heights Library 5055 S. Archer Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

15 Okręg Miejski – Lindbloom Park 6054 S. Damen Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

16 Okręg Miejski – Sherman Park 1301 W. 52nd St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty, godz:

9 rano – 5 po poł.

17 Okręg Miejski – Thurgood Marshall Library 7506 S. Racine Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty, godz: 9 rano – 5 po poł.

18 Okręg Miejski – Wrightwood-Ashburn Library 8530 S. Kedzie Ave. -placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty, godz: 9 rano – 5 po poł.

19 Okręg Miejski  – Mount Greenwood Park, 3721 W. 111th St.: placówka otwarta od Poniedziałku (31 Stycznia) do Czwartku (17 Lutego), każdego dnia, włącznie z Niedzielą  i w Dniu Urodzin Lincolna „Lincoln’s Birthday” 11 Lutego, godz: 9 rano – 5 po poł.

20 Okręg Miejski – Coleman Library 731 E. 63rd St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

21 Okręg Miejski – Woodson Regional Library 9525 S. Halsted St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

22 Okręg Miejski – Piotrowski Park 4247 W. 31st St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

23 Okręg Miejski – Clearing Library 6423 W. 63rd Pl. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

24 Okręg Miejski – Douglass Library 3353 W. 13th St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

25 Okręg Miejski – Chinatown Library 2353 S. Wentworth Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

26 Okręg Miejski – Humboldt Park Library 1605 N. Troy St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

27 Okręg Miejski – Eckhart Park 1330 W. Chicago Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

 godz: 9 rano – 5 po poł.

28 Okręg Miejski – West Side Learning Ctr 4624 W. Madison St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

29 Okręg Miejski – Amundsen Park 6200 W. Bloomingdale Ave. – placówka otwarta Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

30 Okręg Miejski – Portage Cragin Library 5108 W. Belmont Ave. – placówka otwarta Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

31 Okręg Miejski – Blackhawk Park 2318 N. Lavergne Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

32 Okręg Miejski – Bucktown-Wicker Park Library 1701 N. Milwaukee Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty, godz: 9 rano – 5 po poł.

33 Okręg Miejski – Independence Library 3548 W. Irving Park Rd. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

34 Okręg Miejski – West Pullman Library 830 W. 119th St. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

35 Okręg Miejski – Logan Square Library 3030 W. Fullerton Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

36 Okręg Miejski – Hiawatha Park 8029 W. Forest Preserve Dr. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

37 Okręg Miejski – West Chicago Library 4856 W. Chicago Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

38 Okręg Miejski – Wright College – Science Bldg 4300 N. Narragansett Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty, godz: 9 rano – 5 po poł.

39 Okręg Miejski – N. Park Village Admn Bldg 5801 N. Pulaski Rd. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

40 Okręg Miejski – Budlong Woods Library 5630 N. Lincoln Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

41 Okręg Miejski – Roden Library 6083 N. Northwest Hwy. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty, godz:

9 rano – 5 po poł.

42 Okręg Miejski – Access Living 115 W. Chicago Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty, godz:

9 rano – 5 po poł.

43 Okręg Miejski – Lincoln Park Library 1150 W. Fullerton Ave. -placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

44 Okręg Miejski – Merlo Library 644 W. Belmont Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty, godz:

9 rano – 5 po poł.

45 Okręg Miejski – Edgebrook Library 5331 W. Devon Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

46 Okręg Miejski – Truman College 1145 W. Wilson Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

47 Okręg Miejski – Welles Park 2333 W. Sunnyside Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku (31 Stycznia) do Czwartku (17 Lutego), każdego dnia, włącznie z Niedzielą i w Dniu Urodzin Lincolna „Lincoln’s Birthday” 11 Lutego, godz: 9 rano – 5 po poł.

48 Okręg Miejski – Edgewater Library 1210 W. Elmdale Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

49 Okręg Miejski – Pottawattomie Park 7340 N. Rogers Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty,

godz: 9 rano – 5 po poł.

50 Okręg Miejski – Warren Park 6601 N. Western Ave. – placówka otwarta od Poniedziałku do Soboty, godz:

9 rano – 5 po poł.

Board of Elections, 69 W. Washington St., Niższy Poziom, Pokój Konferencyjny – placówka otwarta od Poniedziałku (31 Stycznia) do Czwartku (17 Lutego), każdego dnia, włącznie z Niedzielą i w Dniu Urodzin Lincolna „Lincoln’s Birthday” 11 Lutego, godz: 9 rano – 5 po poł.

 

http://www.chicagoelections.com/index.php?id=1&change_language=po&real_page=

 

W DNIU WYBOROW, DZWOŃ DO CENTRALNEGO BIURA WYBORCZEGO(ELECTION CENTRAL) Z PYTANIAMI LUB SKARGAMI 1.312.269.7870

Board of Election Commissioners for the City of Chicago

69 W. Washington Suites 600 / 800
Chicago, Illinois 60602

Godziny urzędowania: od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 9:00  do 17:00.

Polska infolinia: 1.312.223.0823

tty 1.312.269.0027 (numer telefonu dla osób niedosłyszących)

email: [email protected]

 

Copyright 2011 Board of Election Commissioners for the City of Chicago. All Rights Reserved.