Wizyta Marszałka Senatu RP w Chicago

 Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odwiedził Chicago w dniach od 16 do 18 września. Przybył na zaproszenie Dr. Kornelii Król, Prezesa Związku Lekarzy Polskich w Chicago.

Związek Lekarzy Polskich obchodzi w tym roku 70 lat działalności. Na te jubileuszowe uroczyste obchody ZLP przyjechali polonijni lekarze z 7 .innych stanów USA i z 5. Krajów świata.

Dr. Kornelia Król

ZLP jest prężnie dzialajacym związkiem, który zrzesza ponad 400 lekarzy w aglomeracji chicagowskiej. ZLP współpracuje z amerykańskimi organziacjami zawodowymi, z innymi polonijnymi związkami lekarzy, które działają w innych krajach oraz z Polską Izbą Lekarską.

W ramach swojej dzialaności przydziela stypendia. W ostatnich latach 100 studentów medycyny otzymało na pomoc stypendialną. ZLP wydał specjalny pamiętnik z okajzi 70. lecia działalności, podsumowujący 70 lat dzialalnosci związku i największe osiągnięcia polonijnych lekarzy.

Więcej na temat działalności  związku lekarzy: http://zlpchicago.org/

 Polonijni lekarze na spotkaniu w konsulacie RP w Chicago z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim

 

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił w czasie chicagowskich spotkań, że jest jedynym lekarzem w historii polskiego Senatu, który został wybrany Marszałkiem Senatu. Marszałek,przemawiał min. na spotkaniu z polonijnymi lekarzami w Konsulacie RP.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się w sobotę, 17 września po południu z dziennikarzami polonijnymi. Poinformował dziennikarzy o wielu ważnych wydarzeniach w Polsce, także o tym, że Senat RP ponownie jest odpowiedzialny za sprawy Polonii.

Senat posiada także budżet na wspieranie inicjatyw polonijnych na całym świecie. Szacuje się, że na świecie mieszka około 20 milionów Polaków poza granicami Polski. Senat RP chce uważnie podchodzi do wspierania różnych projektow polonijnych, będzie także według Marszałka uważniej oceniać w jaki sposób środki będą spożytkowane.

Dr. Karczewski pozytywnie ocenił światowe wydarzenia, takie jak Szczyt NATO który miał miejsce w Warszawie w lipcu b.r., którego założenia mają na celu poprawić bezpieczeństwo Polski i innych krajow znajdujących się we wschodniej części państw NATO.

Marszałek uczestniczył również w spotkaniu Kongresu Polonii Amerykańskiej w Rosemont, przedmięścia Chicago. W lipcu b.r Marszałek uczestniczył w spotkaniu I Forum Kongresu Polonii Amerykanskiej, które odbyło się poza granicami USA. Obrady KPA miały miejsce w Rzeszowie. Polish News uczestniczyło w tych wydarzeniach.

W czasie chicagowskiego spotkania z dziennikarzami, które zorganizował Konsul Piotr Janicki, we współpracy z Konsulem Robertem Rusieckim, Marszałek RP mówił o planie stworzenia całodobowego programu telewizyjnego w języku angielskim, aby informować na bieżąco zagraniczną opinie publiczną o tym, co dzieje się w Polsce. Zadanie to ma zrealizować TVP.

Marszałek Senatu pogratulował Polonii w Chicago wspaniałej pracy z dziećmi i młodzieżą. Na terenie aglomeracji chicagowskiej działa kilkadziesiąt szkół sobotnich.
Zamierzeniem Marszałka jest zachęcenie do wymiany naukowej pomiędzy uczelniami w Polsce i w innych krajach świata. Wspomniałem przy tej okazji o tym, że kilka lat temu pomogłem w nawiązaniu współpracy pomiędzy Illinois State University i Politechniką Opolską. Wspolrpaca ta jest kontynuowana.

Jedno z pytań podczas spotkania Marszałka z dziennikarzami dotyczyło podejścia rządu polskiego do spraw imigrantów i uchodzców religijnych. Marszalek powiedział, że Polska przyjęła pewną grupę uchodzców z Syrii. Podkreśił także, że w ostatnich latach Polska przyjęła około jednego miliona imigrantów z Ukrainy.

Wizyta Marszałka Karczewskiego była jego pierwszą wizytą w Chicago.
W czasie ostatniego weekendu Prezydent RP – Andrzej Duda przebywa we wschodniej czeęści USA, będzie uczetniczył w dorocznej sesji ONZ w Nowym Jorku, spotyka się także z Polonią.

@ Andrzej Mikolajczyk