WOJNA Z NARODEM

 

W rocznicę stanu wojennegoo w Polsce

Grudzień 1981
Od ostatniej godziny dnia, 12 grudnia 1981 i od pierwszych minut niedzieli 13 grudnia połączone siły SB, ZOMO I MO , wyposażone w broń przyboczną, pistolety maszynowe oraz łomy o śednicy 1 cala I długości ok. 50 cali z błyszczącymi od niedawnego i bardzo starannego ostrzenia zakończeniami— rozpoczęły aresztowania zawne internowaniami.

Gdy rozespane ofiary nie otwierały natychmiast drzwi, kruszono je owymi łomami i kopniakami, wyprowadzano i wywożono do pobliskich komend milicyjnych a następnie po paru godzinach przewożono większe grupy do opróżnionych odziałów lub budynków więziennych, które w tym momencie przyjmowały nazwę obozów internowania. Część internowanych w następnych tygodniach lub miesiącach umieszczano bardzo wygodnie, w zamienionych na kryminały , otoczone wojskiem, domach wypoczynkowych.

Takich wygodnych obozów internowania było 3: Jaworze koło Drawska ( zlikwidowane 22 maja 1982), Gołdap k. Suwałk ( zlikwidowany 22 lipca 1982– kobiecy obóz) I Darłówek k. Koszalina ( zlikwidowany 23 grudnia 1982 – obóz interweniowania dla kobiet I mężczyzn). Komuniści dokonywali internowań niemal do grudnia 1982 roku, likwidując obozy internowania 23 grudnia 1982 roku.

Internowano łącznie ok. 10. 720 osób – co do małej liczby jest spór między żródłami oficjalnymi komunistów a źródłami niezależnymi. Oprócz tego internowano na nieznany okres czasu kilkunasstu partyjnych prominentów byłej ekipy.

Tej samej nocy wyłączono telefony, zaprzestano emisji radia i telewizji, zablokowano rogatki miejskie, zakazano przejazdów między miejscowościami , ogłoszono cenzurę listów i rozmów telefonicznych, wprowadzono tryb doraźny i sądownictwo wojskowe, które może w krótkim trybie i praktycznie bez dania oskarżonemu prawa i możliwości obrony ferować surowe wyroki z pominięciem możliwości odwołania się skazanego od wyroku skazującego.
Zamyka się szkoły podstawowe, średnie i wyższe uczelnie. Zawiesza się wszystkie związki zawodowe i organizacje społeczne I polityczne.

13 XII.
Od godz. 6 rano niemal bez przerwy (muzyka wojskowa) przemówienia I sekretarza PZPR, premiera, ministra obrony narodowej , Przewodniczącego nowopowołanej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ( WRON) wszystko w jednej osobie generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Oświadcza on, że Rada Państwa PRL ogłosiła stan wojenny dla całgo kraju na podst. Art. 33 par. 2 konstytucji PRL, że WRON obejmuje władzę najwyższą i jest przez niego prowadzony, że WRON składa się z 20 generałów i pułkowników, wszyscy czonkowie PZPR, że żołnierz ma czyste ręce , że naród i państwo były zagrożone ( niedokładnie powiedział przez jakie to siły mianowicie i konkretnie w jaki praktycznie sposób), że “ Solidarność” pozwoliła sobie zbyt wiele, że WRON oświadcza, że ocali państwo i naród.

Równolegle od 13. XII SB i komóorki partyjne upowszechniają wśród swego aparatu i swoich rodzin nowinę, że “ Solidarność” przygotowała na 17 grudnia roku bieżącego krwawą masakrę wśród komunistów, przy czym szczególnie wymyślnie miały być dręczone przed zabiciem dzieci, żony, siostry, babcie dziatkowie i niemowlęta osobliwie brutalnie.

Po kilku dniach niedowierzającym połowicom i dziatkom dostarczono starannie wykonane w drukarniach partyjnych i esbeckich listy proskrypcyjne , przygotowane (, “ale to już naprawdę “) przez “ Solidarność”.

Prymas Polski kardynał Józef Glemp tego samegoo dnia przed południem na Jasnej Górze w Częstochowie a po południu w katedrze św Jana w Warszawie apeluje do władz i społeczeństwa o utrzymanie największej wstrzemiężliwości w niebezpiecznej sytuacji, tak , aby nie przelano polskiej krwi.

Prymas oświadcza , że w chrześcijaństwie największą warością jest życie. Budzi to niepokój wśród tych Polaków katolików , którzy uczeni są od dziecka , że w chrześcijaństwie najważniejsze
jest wyznanie wiary w Boga jedynego i zaświadczenie przywiązania do Boga , wolności i godnoości
człowieka , nawet gdy te wartości trzeba przypieczętować życiem.

Komuniści zagarniają wszystkie siedziby “ Solidarniści” i wszelkie mienie ruchome I nierruchome.

Op. K. Teller
na podstawie publikacji organizacji FREEDOM of POLAND, Chicago, IL wydanej z okazji VI rocznicy

“ Solidarnośći”.