XXIII Góralskie Posiady Doktora Orawca

 XXIII Góralskie Posiady Doktora Orawca odbyły się 29 maja 2015 roku w Poroninie. Pierwsza część miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury (GOK), a druga w „Karczmie Regionalnej Baca” w Poroninie. Spotkanie odbyło się w roku, który został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Świętego Jana Pawła II. Poświęcone temu wielkiemu Polakowi posiady zostały zorganizowane w 95 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, w 10 rocznicę śmierci tego wielkiego Polaka, w czwartą rocznicę Jego beatyfikacji oraz w pierwszą rocznicę kanonizacji.


Widowisko pt. „Obrazki z życia świętego Jana Pawła II”. Popis tańca góralskiego w wykonaniu członków Zespołu „Regle” z Poronina.

W ramach XXIII Góralskich Posiadów dr. Orawca zostało wystawione widowisko pt. „Obrazki z Życia Świętego Jana Pawła II”. Teksty do widowiska specjalnie na posiady dr. Orawca napisała poetka z Poronina Maria Stoch. Reżyseria: dr Bronisław Orawiec-Wyśni oraz Anna Malacina Karpiel. Wykonanie: Wielopokoleniowy Zespół „Regle” im. J. Jędrola pod kierownictwem Marii Dawidek. Muzyka: Stanisław Galica Kasecka – prym, Andrzej Stasik – sekund, Jan Skupień Salomuna – sekund, Jan Galica Kasecka – basy.


Tańczą „Małe Regle”.

Konferansjerami części pierwszej posiadów w GOK-u była Ewelina Rzadkosz oraz dr Bronisław Orawiec, którzy oddczytali m.in. kilka zdań z Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r.: (…) Sejm Rezczypospolitej Polskiej postanawia ustanowić rok 2015 Rokiem Świętego Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata. Niech motywem przewodnim wszelkich inicjatyw wzbogacających ten Rok będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze: „Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje…”.


Na scenie Zespół „Regle”. Śpiewa Józef Galica „Magdziok”

B. Orawiec podkreślił: Polska była dla Jana Pawła II szczególnie ważna. „Chociaż moją Ojczyzną jest cała Polska, wszędzie, gdzie jest Polska, i wszystko, co jest Polskie – to jednak z tą częścią ojczyzny byłem szczególnie związany, bo tam się urodziłem, tam spędziłem prawie całe moje życie, tam zostałem powołany do kapłaństwa, do biskupstwa – byłem góralskim biskupem, góralskim kardynałem, a na końcu zostałem góralskim papieżem” – tak mówił nasz Wielki Papież Święty Jan Paweł II. Moi Drodzy, widowisko dzisiejsze w ramach „Góralskich Posiadów dr. Orawca” jest wystawiane w hołdzie dla naszego Wielkiego „Góralskiego Papieża”, który w roku 2004 udzielił całym sercem „Apostolskiego Błogosławieństwa na dalszy rozwój Góralskich Posiadów doktora Orawca”.

Po gratulacjach, gospodarz B. Orawiec zaprosił wszystkich gości i artystów do odśpiewania na stojąco ulubionej pieśni Św. Jana Pawła II pt. „Barka”. Na zakończenie cała sala wraz z wykonawcami i muzykantami zaśpiewała pieśń „Góralu czy Ci nie żal”.


Organizator XXIII Góralskich Posiadów Doktora Orawca wręcza kierownictwu Zepołu „Regle” statuetkę „złóbcoków”, medal oraz rzeźbę św. Jana Pawła II. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie. 29 maja 2015 r.

Bezpośredno po pierwszej części posiadów, goście zostali zaproszeni do „Karczmy Regionalnej Baca”. Tam miała miejsce dalsza część posiadów z bogatym programem artystycznym, wystąpieniami gości oraz poczęstunkiem. Otwierając część drugą XXIII posiadów w „Karczmie Baca” gazda posiadów B. Orawiec powiedział m.in: Szanowni Państwo, Ostomili Podhalanie, wspaniałą, niepowtarzalną część pierwszą posiadów mamy poza nami. Widowisko „Obrazki z Życia Świętego Jana Pawła II” wystawione przez Zespół „Regle” w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie dostarczyło nam niewątpliwie wiele głębokich przeżyć i wzruszeń, które jestem przekonany, pozostaną na długo w naszej pamięci i w naszych sercach. Widowisko to zostało wystawione w hołdzie naszemu Wielkiemu Polakowi, naszemu Wielkiemu „Góralskiemu Papieżowi”, Świętemu Janowi Pawłowi II (…).


Gazda posiadów dr Bronisław Orawiec-Wyśni otrzymuje pamiątkową plakietkę od Zespołu „Regle” z oryginalną dedykacją napisaną przez p. Marię Stoch.

Honorowymi gośćmi posiadów były wybitna poetka, laureatka wielu nagród w konkursach poetyckich oraz nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maria Stoch oraz kierownik Zespołu Regionalnego „Regle” im. Jana Jędrola przy Związku Podhalan Oddział Poronin, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP Maria Dawidek.


Od lewej: Honorowy Członek ZP mgr Józef Staszel, Redaktor Naczelny czasopisma „Prestiż” Liana Pondel, Mistrz Superior BKS Jan Pondel, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego Anna Kiryluk, Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej Gniewomir Rokosz Kuczyński.

Cała sala śpiewa ulubioną pieśń św. Jana Pawła II pt. „Barka”. Na pierwszym planie od lewej: dr med. Jacek Tętnowski, senator RP prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka, były senator, były Konsul Generalny RP w Chicago Franciszek Adamczyk, burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula z żoną Anną, dr Anna Mlekodaj.

W posiadach uczestniczyło wielu dostojnych gości, którzy przybyli z wielu stron Polski i świata: prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – znawczyni folkloru i kultury podhalańskiej, senator RP prof. dr. hab. Stanisław Hodorowicz – były rektor Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej (PPWSZ) w Nowym Targu, były wiceprezes Związku Podhalan, poseł RP mgr Andrzej Gut-Mostowy, były senator RP, były Konsul Generalny RP w Chicago Franciszek Adamczyk z Lipnicy Wielkiej, burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula z żoną Anną, Mistrz Superior Bractwa Kawalerów Spiżowych (BKS) sub una compana Jan Pondel z żoną Lianą, która jest Redaktorem Naczelnym czasopisma „Prestiż”, Kawalerowie Bractwa: Jarosław Daniliszyn, Paweł Wnętrzak, Szymon Pawłak z żonami oraz mec. Ludmiła Mekula z mężem. Gniewomir Rokosz Kuczyński pełniący funkcję Dyrektora Generalnego Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz kanclerza Bractwa Kurkowego wystąpił w pięknym mundurze oficerskim, bogato przyozdobionym wieloma medalami i odznaczeniami. Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej z Białegostoku Anna Kiryluk odczytała list od Pani Karoliny Kaczorowskiej z Londynu, byłej Pierwszej Damy RP, małżonki ostatniego Prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego. Świat nauki reprezentowali także: dr Anna Mlekodaj – regionalistka, wykładowca na PPWSZ, dr Stanisława Trebunia-Staszel – pracownik naukowy UJ, laureatka nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr med. Jacek Tętnowski – przewodniczący Komisji ds. Sportu, Kultury i Rekreacji przy NIL w Warszawie oraz OIL w Krakowie, dr med. Jan Gniadek – prezes firmy „Twoje Zdrowie” oraz Maryla i Józef Majerczykowie.

Część druga posiadów. Powitanie gości tradycyjnym, staropolskim zwyczajem: chlebem, solą, nalewką oraz muzyką góralską. Gazda posiadów dr Bronisław Orawiec-Wyśni w towarzystwie członków Zespołu „Regle”. „Karczma Regionalna Baca” w Poroninie. 29 maja 2015 r.

Na posiadach obecni byli też znani działacze i przedstawiciele samorządów terytorialnych: wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch z małżonką Janiną, zastępca wójta, dyrektor GOK-u Andrzej Buńda, sołtys Jan Cudzich, członek Zarządu Powiatu Tatrzańskiego Andrzej Gut „Kantek”, b. naczelnik wydziału budownictwa i archtektury powiatu tatrzańskiego Stanisław Dawidek, przewodnicząca Federacji Obrony Podhala, słynna sportsmenka Józefa Majerczyk-Chromik oraz b. wieloletni zastępca naczelnika TOPR Adam Marasek. W posiadach brali udział przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Podhalan (ZP), członkowie Oddziału Poronin oraz Oddziału Biały Dunajec ZP, m.in.: były prezes ZP i Honorowy Członek ZP Józef Staszel, prezes ZP Oddział Biały Dunajec – Agata Bentkowska, prezes Oddziału Poronin ZP Robert Chowaniec z żoną Anną. Na posiady przybyli znani biznesmeni: Jan Strączek z żoną Beatą – współwłaściciele „Harendy”, Stanisław i Anna Lassak – właściciele „Karczmy Młyniska”, Jan i Ewa Cudzich – właściciele „Karczmy Baca”, inż. Jacek Kowalski właściciel „Siuhajkowj Koliby”, Tadeusz Szostak Berda (słynna firma „Berdax”), Bronisław Strączek (firma kanalizacyjna) oraz Józef Galica „Tyrlity” (wyroby regionalne).

Dr Stanisława Trebunia-Staszel wręcza dr. Bronisławowi Orawcowi-Wyśniemu publikację pt. „Strój górali podhalańskich” z dedykacją: „Dlo nasego Podhalańskiego Doktora Bronisława Orawca co se w Ameryce zyje i gazduje, ale o Rodnej Ziemi nie zabacuje. Z serdecnym powinsowaniem i wielkim uznaniem”. Stanisława Trebunia-Staszel 29. 05. 2015 r. Posiady Doktora Orawca w Poroninie.

Posiady zaszczyciła najbliższa rodzina dr. Orawca: brat Wojciech Orawiec- Wyśni z żoną Stanisławą, Tadeusz Dzierżęga z Chicago z siostrzenicą, Katarzyna z Orawców-Wyśnich z mężem Wojciechem Łukaszczykiem, Maria Orawiec-Wyśni z wnukiem, Ludwika Strączek z mężem Bronisławem, Stanisława Gąsienica Wawrytko z mężem Janem, Józef Galica „Tyrlity” z żoną Marią, Anna Gąsienica-Makowska z mężem Krzysztofem, Henryk, Krzysztof, Jan i Paweł Trebunia-Tutka oraz profesor muzyki Jan Różycki.

Bronisław Orawiec-Wyœni przedstawia Honorowych Gości XXIII Góralskich Posiadów: Marię Stoch (z lewej) i Marię Dawidek.

Świat kultury podhalańskiej reprezentowali wspaniali artyści: Henryk Trebunia-Tutka, Krzysztof Trebunia-Tutka, Jan Gąsienica-Wawrytko, liczna grupa przedstawicieli zespołu „Regle”, muzyka góralska w składzie: Andrzej Polak, Jan Trebunia-Tutka, Stanisław Galica Kasecka, Paweł Trebunia-Tutka. Specjalnym gościem posiadów był bard „Piwnicy pod Baranami” maestro Mieczysław Święcicki, zwany także „Księciem Nastroju”.

Na posiady przybył również Franciszek Łojas Kośla – autor opery: „Naski świat” i „Jan Paweł II na Podhalu”. Media reprezentowali redaktor Tygodnika Podhalańskiego Rafał Gratkowski oraz Józef Słowik z Podhale 24.pl. Wszyscy uczestnicy posiadów witani byli tradycyjnym, staropolskim zwyczajem: chlebem, solą, nalewką oraz muzyką góralską.


Zdjęcie pamiątkowe organizatora dr. Bronisława Orawca-Wyśniego z Honorowymi Gośćmi XXIII Posiadów oraz członkami Zespołu „Regle”. „Karczma Regionalna Baca”. Poronin, 29 maja 2015 r.

Gazda posiadów dr Bronisław Orawiec-Wyśni otworzył posiady oraz serdecznie powitał licznie przybyłych gości. W czasie posiadów głos zabrali: prof. Anna Brzozowska-Krajka, senator RP prof. Stanisław Hodorowicz, poseł RP Andrzej Gut Mostowy, Mistrz Superior BKS Jan Pondel, Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej Gniewomir Rokosz Kuczyński, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Instytutu Anna Kiryluk, która odczytała list od Pani Karoliny Kaczorowskiej z Londynu, dr Stanisława Trebunia Staszel, wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch, Honorowy Członek ZP mgr Józef Staszel, prezes Oddziału Poronin ZP Robert Chowaniec, prezes Oddziału Biały Dunajec ZP Agata Bentkowska, Krzysztof Trebunia-Tutka oraz dr Jacek Tętnowski. B.

Orawiec otrzymał m.in. pamiątkową drewnianą pamiątkę z „wyrytym” oryginalnym wierszem:
XXIII POSIADY u Dr Orawca „Wyśniego”, 2015 r.

Co roku zaprosos na posiady gości
to świadczy o twojej z cłekiem zycliwości
nie niscys tradycji downego zwycaju
ba siy cęsto wracos do swojego kraju
choć dziś som fejzbuki, komórki, internet
Ty swojyj Ojcyźniy pozostołeś wierny
nie zastąpiom cłeka zodne urządzynia
ze spotkań zostanom wieczyste wspomnienia.
Maria Stoch

Od lewej: Krzysztof Trebunia-Tutka, senator RP prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, dr n. med. Bronisław Orawiec-Wyśni.

W części artystycznej wystąpili znakomici artyści podhalańscy: Krzysztof Trebunia-Tutka, który dał prawdziwy koncert gry na wielu piszczałkach, słynna muzyka góralska w składzie: Andrzej Polak, Jan Trebunia-Tutka, Stanisław Galica Kasecka, Paweł Trebunia-Tutka oraz zespół regionalny im. Jana Jędrola „Regle” z Poronina. Niepowtarzalny występ dał Mistrz Mieczysław Święcicki, który zaśpiewał kilka popularnych piosenek ze swojego bogatego repertuaru oraz powiedział kilka skeczów. Panu Mieczysławowi wtórowli muzycy oraz wielu posiadników. Za wspaniałe występy wszyscy otrzymali gromkie brawa.


Gazda posiadów Bronisław Orawiec-Wyśni z muzykantami. Od lewej: Jan Trebunia-Tutka, Andrzej Polak, Paweł Trebunia-Tutka, Stanisław Galica Kasecka.

W dalszej części artystycznej spontanicznie taniec góralski wykonali: Krzysztof Trebunia-Tutka, Bronisław Orawiec-Wyśni, Stanisława Trebunia Staszel, Genowefa Gał, utalentowani członkowie zespołu „Regle” i in. Ciąg dalszy to śpiewy, tańce i polki góralskie. Posiady zakończyła wspólna zabawa do późnych godzin nocnych. Zdjêcia wykonali: Katarzyna Ga³, pisz¹cy sprawozdanie oraz Piotr Biel ze Studia Dalida, który również nagrał video.


Część artystyczna. Od lewej: Bronisław Orawiec-Wyśni, legenda „Piwnicy pod Baranami” Mieczysław Święcicki, Krzysztof Trebunia-Tutka, Jan Trebunia-Tutka, Andrzej Polak.

Solowy taniec góralski Bronisława Orawca-Wyśniego z Genowefą Gał. „Karczma Regionalna Baca”. Poronin, 29 maja 2015 r.

Na zakoñczenie XXIII Góralskich Posiadów Doktora Orawca, organizator podziękował za miłą, rodzinną, serdeczną atmosferę, za wspaniałe upominki oraz gorąco zaprosił na kolejne Posiady.

BO

Foto: K. Gał, P. Biel, B. Orawiec

 

Pamiątkowa drewniana plakietka z „wyrytym” oryginalnym wierszem dla B. Orawca.

List nadesłany z Londynu od Małżonki ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Pani Karoliny Kaczorowskiej na XXIII posiady.