Zaprzysiężenie nowego zarządu i dyrekcji ZPRKA

 

Chicago, IL – W niedzielę, 14 września 2014 r. o godz. 17 odprawiona została w kościele św. Ferdynanda w Chicago, uroczysta msza św., w czasie której nastąpiło zaprzysiężenie nowego zarządu i dyrekcji Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce. Zaprzysiężenia dokonał kapelan ZPRKA ks. prałat Władysław Ptak. Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Władysław Ptak, wicekapelan ZPRKA ks. prałat Antoni Iwuć, proboszcz parafii św. Ferdynanda ks. Zdzisław Torba i proboszcz parafii św. Władysława ks. Marek Janowski. Lektorami w czasie mszy była młodzież z grup tanecznych ZPRKA „Polonia” i „Wesoły Lud”.

Po mszy św. odbył się w Rosewood Banquets w Rosemont, IL, uroczysty bankiet inauguracyjny, w którym udział wzięło ok. 200 osób. W czasie uroczystości przemówił konsul RP w Chicago, p. Robert Rusiecki oraz prezes American Fraternal Alliance Joseph J. Annotti. W programie artystycznym wystąpiły zespoły „Polonia” i „Wesoły Lud” oraz duet Marlena Dziś i prezes Joseph A. Drobot, Jr., który wykonał dwie arie operowe.
Wyboru nowego zarządu i dyrekcji Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce na lata 2014-2018, dokonali delegaci ZPRKA na 61. Sejmie ZPRKA, który miał miejsce w dniach 10-13 sierpnia 2014 r. w Toledo, OH.

Zarząd Zjednoczenia na lata 2014-2018: prezes Joseph A. Drobot, Jr., wiceprezeska Micheline Jaminski, sekretarz-skarbnik James Robaczewski; dyrekcja: Gregory B. Olma (Dystrykt #2); Sharon M. Quinn i Joanne M. Zajac (Dystr. #3); Eileen T. H anley (Dystr. #4); Mitchel; J. Bienia i Thomas D. Jesionowski (Dystr. #5); Constance L. Bonin (Dystr. #6); Anna Krysinski i Kevin M. Kucik (Dystr. #7); Krystyna J. Lech i James A.
Rustik (Dystr. #8); Elizabeth Sadus (Dystr. #9); Colleen K. Bonkowski i Thomas Z. Lisiecki (Dystr. #10).

Polish Roman Catholic Union of America
984 N. Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois 60642-4101

www.prcua.org (773) 782-2600 (800) 772-8632 Fax (773) 278-4595 E-mail: [email protected]