15 lat Klubu Ropczyce

Ropczyce

 

Uroczystości rozpoczęły się w sobotę 23 kwietnia uroczystym bankietem w salach Jolli Inn Banquets & Restaurant w Chicago, a zakończyły uroczystą mszą św. w kościele św. Stanislawa Biskupa i Męczennika.

 

Ropczyce

Krzysztof Szczepanik  przedstawiciel Gminy Ropczyce; prezes Klubu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej – 

 Jan Kopeć; prezes Związku Klubów Polskich – Tadeusz Czajkowski; sekretarz klubu-Małgorzata Szczepanik

 

Jubileuszowy bankiet został poprzedzony wprowadzeniem sztandarów oraz odśpiewaniem hymnów narodowych. Minutą ciszy uczczono ofiary katastrofy w Smoleńsku.

Następnie prowadzący wieczór Lucyna i Mirosław Klimkowie serdecznie przywitali przybyłych gości oraz przedstawili tych, którzy zasiedli przy honorowym stole, w tym gości z Polski.

Hymny

 

Honorowi Goście z Polski w osobach:

Ks. Jacek Pieróg – kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Rodzin,

Stanisław Marc i Krzysztof Szczepanik reprezentujący burmistrza Gminy Ropczyce pana Bolesława Bujaka.

 

Honorowi Goście z Chicago:

Aleksandra Krystek – wicekonsul RP; radny John A. Ricez małżonką – reprezentant burmistrza miasta Chicago R.M. Daley; Frank Spula – prezes PAK i ZNP; Tadeusz Czajkowski – Prezes ZKP; ks. kapelan Ryszard Miłek, ks. Jan Mucha, ks. Antoni Dziorek i ks. Sławomir Kurc.

 

Przed uroczystym obiadem goście zostali zapoznani z historią Klubu Ropczyce, którą opracowała i przedstawiła pani Lucyna Klimek.

Klimek

Państwo Lucyna i Mirosław Klimek

 

Historia Klubu Ropczyce:

W kwietniu 1994 grupa entuzjastów wywodzących się z Ropczyc i okolic spotkała się na zebraniu, którego inicjatorami byli ks. Iwan oraz pani Urszula Gierlak. Podczas spotkania zapadła decyzja o założeniu Klubu, który działałby pod patronatem Związku Klubów Polskich. W pierwszym oficjalnym zebraniu, odbytym 23 kwietnia 1995 roku, uczestniczyło 36 osób. Na wniosek członków Klubu przyjęto nazwę Klubu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Chicago. Podczas posiedzenia został wybrany pierwszy Zarząd, w skład którego weszli: prezes Jan Kopeć, z-ca Beata Pachła, sekretarz Małgorzata Szczepanik i skarbnik Urszula Gierlak.

W trakcie zebrania została zorganizowana zbiórka pieniędzy na kościółek w Ropczycach.

Od chwili powstania Klubu Zarząd zmieniał się kilkakrotnie. W jego składzie byli między innymi Krzysztof Wilk oraz Jacek Lech. Obecny Zarząd tworzą: prezes Jan Kopeć, z-ca Janusz Oleski, sekretarz Małgorzata Szczepanik i skarbnik Jan Szpara.

 

W ciągu 15 lat istnienia Klubu zorganizowano wiele zabaw, z których dochód wyniósł ok. 180 tys. dolarów. Część została przeznaczona na remont Sanktuarium Matki Bożej Ropczyckiej oraz na cele charytatywne jak: pomoc dla DPS Lubzina, Szkoły Specjalnej w Ropczycach i pomoc osobom indywidualnym. Dochód z ostatniej zabawy w wysokości 10 tys. dolarów został przeznaczony na usuniecie szkód wyrządzonych przez ostatnią powódź w Ropczycach.

 

Sumując działalność klubu pani Sylwia Klimek podkreśliła, że nie osiągnięto by tego wszystkiego bez szerokiego wsparcia poszczególnych członków, biorących udział w organizowanych przez klub imprezach. Podziękowała serdecznie wszystkim członkom za ich liczący się wkład w pracę Klubu.

 

Wielkie Bóg Zapłać zostało skierowane w stronę ks. Ryszarda Miłka za wieloletnią opiekę duchową nad klubem ropczyckim.

 

Słowa podziękowania za 15 lat działalności klubowej usłyszał prezes Klubu Jan Kopeć. Nie pominięto także jego żony dr Łucji Mirowskiej-Kopeć, która dzielnie wspierała męża w jego działaniach.

 

W imieniu Zarządu kwiaty i upominek w postaci Wódki Dębowej wręczyli prezesowi Agata Wesołowski i Mirosław Klimek.

Po tych serdecznych podziękowaniach i po odmówieniu modlitwy przez ks. Ryszarda Miłka oraz towarzyszących mu księży przystąpiono do kolacji.

Kopec

 

Po spożyciu posiłku nastąpiły okolicznościowe przemówienia oraz ceremonia wręczania wyróżnień najbardziej aktywnym osobom i zaangażowanym w pracę na rzecz Klubu. W imieniu burmistrza miasta Ropczyce przyznane wyróżnienia z Polski wręczali panowie: Stanislaw Marc i Krzysztof Szczepanik.

Ropczyce Chicago

 

Następnie obdarowano pięknymi kolorowymi albumami o Ziemi Ropczyckiej osoby zrzeszone w klubie oraz te, które nie będąc zrzeszonymi, aktywnie pomagały i wspierały poczynania klubowe.

 

Ropczyce Albumy

 

Na ręce prezesa Klubu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej została także wręczona specjalna księga pamiątkowa – dar od burmistrza – w której zamieszczono gratulacje i życzenia Rady Miejskiej Ropczyce wraz ze zdjęciami jej przedstawicieli.

 

Dar Ropczyc

Pamiątka z Ropczyc dla chicagowskiego klubu.

 Krzysztof Szczepanik z Polski oraz prezes Klubu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, Jan Kopeć

Po oficjalnych uroczystościach nadszedł czas na relaks i zabawę.

Uczestnikom zabawy przygrywał zespół „Sounds Good” w składzie takich znanych muzyków, jak solistka Małgorzata Panecka, gitarzysta Jurek Kaczanowski oraz grający na instrumentach klawiszowych Bogdan Chęć.

Wszyscy bawili się znakomicie.

 

Krystyna Teller

POLISH NEWS

Sounds Good

Zespół „Sounds Good” w składzie: Jerzy Kaczanowski, Małgorzata Panecka i Bogdan Cheć

  

Fotoreportaż z uroczystości 15-lecia Klubu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej

można oglądać na portalu POLISH NEWS pod adresem:

 

https://www.polishnews.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=310