38. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Obchody 38. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Warszawa 16 października 2022.
16 października 2022 roku na scenie warszawskiego Domu Amicus aktorzy Teatru „Nie Teraz” przedstawili spektakl „Pokonać piekło”, ukazujący mistyczną rozmowę bł. ks. Jerzego Popiełuszki ze św. Andrzejem Bobolą. Premiera spektaklu miała miejsce w Suchowoli – podczas 75. rocznicy urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
 
Partnerem wydarzenia był białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, który podczas obchodów reprezentowała naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku – Urszula Gierasimiuk. Po spektaklu odbyło się wieczorne zwiedzanie Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
To jednak dopiero początek obchodów. 18 października 2022 o godzinie 19:00 w Dom Pielgrzyma Amicus odbędzie się spotkanie ze świadkami życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tym razem również będzie można wieczorem zwiedzać muzeum.
Dzień później, 19 października 2022 r. o godzinie 18:00 uroczysta Msza święta z litanią do bł. ks. Jerzego Popiełuszki odprawiona w obecności jego relikwii. Tego dnia od godziny 11:00 dla wiernych otwarta będzie kaplica przechowania sutanny bł. ks. Jerzego, w której odbył swoją ostatnią drogę (Kościół św. Stanisława Kostki , ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2, 05-077 Warszawa).
 Finał obchodów już 30 października. O 19:00 odbędzie się wydarzenie o nazwie „Pieśni wiary i wolności”. Po Mszy św. za Ojczyznę odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni, które wykonywane były podczas Mszy za Ojczyznę wtedy, kiedy odprawiał je ks. Jerzy Popiełuszko. O Mszach za Ojczyznę odprawianych przez błogosławionego opowiedzą świadkowie tamtych wydarzeń.

https://bialystok.ipn.gov.pl


Ksiądz Jerzy Popiełuszko – urodzony w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie, po zdaniu matury wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie wobec komunistycznej indoktrynacji dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i wartości. Po święceniach kapłańskich w 1972 roku pełnił posługę w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej, zajmując się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia. W ostatnich latach życia posługiwał w parafii Świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się z „Solidarnością” oraz celebrował comiesięczne Msze św. za Ojczyznę gromadzące  wokół świątyni wielotysięczne tłumy. W czasie stanu wojennego ksiądz Jerzy Popiełuszko występował w obronie internowanych, wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu. Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 roku do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego umęczone ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku. Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku, zgromadził blisko milionową rzeszę ludzi. Od 1984 roku grób męczennika odwiedził blisko 23 miliony wiernych, w tym liczni kardynałowie, biskupi, prezydenci i przedstawiciele świata kultury. Papież Benedykt XVI (6 czerwca 2010 roku) zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a papież Franciszek w 2014 r. ustanowił go patronem „Solidarności”.

Muzeum i Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki