7th Warsaw Jewish Film Fest 09

Festiwal Filmu

 

The Festival will take place on November 24 – 29 in the following theaters: Kinoteka, Swit  – Targowek and in Jewish Historical Institute.

Festiwal Filmu

 

The Festival Opening is on November 24. The program includes premieres of the films awarded on many prestigious festivals all over the world, educational section concerning the history of Polish Jews organized for the students of secondary schools and for Palestinian group from Jenin, Palestine.

 

On the Festival Opening, there will be the opening of a photographs exhibition documenting the history of reconstructing the Cinema Jenin  –  the Palestinian Center for Peace and Culture.

 

The Awards Ceremony including awarding the winners with David s Cameras and the Festival Closing is on November 29. 

 

Dear Friends,

We are the first Jewish Film Festival in Poland that has ever existed. We are sorry to announce that this year our Festival will be about 65 percent smaller, as the Capital City of Warsaw, the candidate for European Culture Capital 2016 did not support us financially. They made selection and did favorite other Jewish Film Festival in Warsaw.

We hope that we will succeed in organizing our international festival nevertheless.

 

We present films that has never been shown on any Jewish Film Festival in Poland  before, therefore we will have several premieres of the documentaries and feature films concerning Jewish themes that have been shown and awarded during many prestigious Festivals, such as Cannes Film Festival, Berlinale, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (the Oscars).

 

Among the best films we will present:

ADAM RESURRECTED starring Jeff Goldblum, famous animation Mary and Max, Brasilian Oscar candidate THE YEAR MY PARENTS WENT ON VACATION, the first Kazakh production on our Festival THE GIFT OF STALIN, documentary ZWYCZAJNY MARZEC by Maria Zmarz-Koczanowicz and the remembrance of Marek Edelman – the last leader of the Warsaw Ghetto and many more good films.

 

Award categories: long and short feature, long and short documentary

Grand Prix 5,000 PLN funded by the President od Polish Television TVP and teh Director of Polish Film Institute

 

Our Foundation launched in 2009 a new Festival in Warsaw KOLNOA  – the Israeli Film Festival in Warsaw and Al  –  Seenima Palestinian Film Day, second edition of both separated events will take place in spring 2010.

 

Breaking News: the problems of teh Festival:

Because of the big interest in the case of M Chojecki and his organizations – the organizers of the copy of our Festival, existing since 2004 – half a year after our Festival, we would like to communicate the following:

The trial against the unfair organizers took place in 2009 and the next hearing will take place in January 2010. More at www.wjff.pl Announcements.

 

There are 16114 subscribers of our newsletter, but if you do not want to subscribe it, please, inform us.

 

You are more that welcome to the 7th edition of Warsaw Jewish Film Festival!

Director of the Festival Daniel Strehlau 

Organizer:

 

The Foundation for the Development of the Jewish Culture in Poland – David s Camera

 Honorary Patronage:

Marshal of Mazowieckie Voivodeship and the Mayer of the City of Warsaw

 Co – organizers:

Kinoteka, Swit – Targowek Theater, Jewish Historical Institute, Targowek District Council

Financial Support:

Mazowieckie Voivodeship Council, Ministry of Culture and National Heritage, Polish Film Institute

 

Partners:

DAG, easy.web, Toshiba, Metromedia, W Biegu Cafe, Reklama XXL

Media Patrons:

TVP, Interia.pl, Forum Żydów Polskich, Stopklatka.pl, Tok FM, KINO, Słowo Żydowskie, Charaktery,

MM Moje Miasto Warszawa

E-mail:
[email protected] 


Adr: WJFF, P.O.B. 537, 00-950 Warsaw # 1, PL 

 

7 Warszawski Festiwal Filmow o Tematyce Zydowskiej 09, Listopad 24 –  29

 

Zapraszamy na 7 edycja naszego Festiwalu, dedykowanego w tym roku pani Barbrze Streisand.

Festiwal odbedzie sie w dniach w kinach KINOTEKA, SWIT – TARGOWEK oraz w ZIH: Zydowski Instytut Historyczny.

 

Otwarcie Festiwalu w dniu 24 listopada. W programie pokazy premierowe nagradzanych filmow na renomowanych zagranicznych festiwalach, programy edukacyjne o historii Zydow Polskich dla młodzieży z warszawskich szkol, oraz grupy Palestynskiej z Jeninu  Palestyna.

W dniu otwarcia Festiwalu nastapi w ZIH otwarcie wystawy fotograficznej z historii odbudowy kina zarazem Centrum Pokoju i Kultury w Jeninie.

 

Zakonczenie Festiwalu w dniu 29 listopada rozdaniem nagrod KAMER DAWIDA w Kinotece.

 

Szanowni Panstwo,

Jesteśmy pierwszym zydowskim Festiwalem Filmowym w Polsce, jaki kiedykolwiek istniał. Dlatego z przykroscią informujemy, ze w tym roku Festiwal nasz bedzie o 65 procent mniejszy, poniewaz Miasto st. Warszawa – Kulturalna Stolica Europy 2016 – nie zdecydowało się wesprzec nas finansowo, dokonalo selekcji i uznalo ze finanse naleza sie innemu festiwalowi filmow zydowskich  w Warszawie.

Mamy nadzieje, ze uda nam sie zrealizowac nasz miedzynarodowy Festiwal.

Nasza zasad a jest prezentowanie filmow, ktore nie byly wczesniej pokazywane na zadnym innym festiwalu zydowskim w Warszawie, dlatego i w tym roku bedziemy mieli kilkadziesiat premier dokumentow i fabul o tematyce zydowskiej nagradzanych i pokazywanych na prestizowych festiwalach takich jak: Cannes, Berlinale, Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej w USA (Oscary) i inne.

 

Wsrod najlepszych filmow znajda sie m.in:

ADAM RESURECTED z udzialem Jeffa Goldblum`a, slynna animacja MARY & MAX, brazylijski kandydat do Oscara 08 – The Year My Parents went on vacation, pierwsza na Festiwalu produkcja z Kazachstanu  – GIFT TO STALIN,  dokument Zwyczajny Marzec, Marii Zmarz – Koczanowicz oraz wspomnienie o Marku Edelmanie –  ostatnim Przywodcy Warszawskiego Ghetta i wiele innych dobrych filmow

 

Nagradzane kategorie: dl. i kr. fabula, dl. i kr. dokument

Grand Prix 5  000 zl ufundowane przez Prezesa TVP oraz Dyrektor PISF.

 

Nasza Fundacja ustanowila w roku 2009 nowe drugi festiwal w Warszawie  

KOLNOA –  Festiwal Kina Izraelskiego w Warszawie oraz Al  –  Seenima Dzien Kina Palestynskiego, druga edycja obu oddzielnych imprez odbedzie sie na wiosne 2010

 

Breaking News: Problemy Festiwalu:

Ze wzgledu na duze zainteresowanie przypadkiem M Chojeckiego i jego organizacji –  organizatorow kopii naszego Festiwalu zaistnialego w 2004 r, pol roku po naszym Festiwalu z 2003 roku  – przekazujemy dalsze info:

Proces przeciwko nieuczciwym organizatorom odbywal się w roku 2009 a kolejna rozprawa odbywa się w styczniu 2010 r. Wiecej na wjff.pl ogłoszenia.

 

16114 subskrybentow otrzymuje juz nasz newletter,

jesli jednak nie chca Panstwo go otrzymywac prosze nas poinformowac.

Serdecznie zapraszamy w tym roku!

Dyrektor Festiwalu Daniel Strehlau

Po dodatkowe informacje odwiedz strone: www.wjff.pl


Organizator:
Fundacji Rozwoju Kultury Zydowskiej w PL –  Kamera Dawida

Honorowy patronat:

Marszalek Wojewodztwa Mazowieckiego i Prezydent m.st. Warszawy

Wspolorganizatorzy:

Kinoteka, Kinoino Swit na Targówku, Zydowski Insytut Historyczny, Urzad Dzielnicy Targowek

Dofinansowanie ze srodków:

Samorzad Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Panstwowy Instytut Sztuki Filmowej 

Partnerzy:

  DAG, easy.web, Toshiba, Metromedia, W Biegu Cafe, Reklama XXL

Patroni medialni:

TVP, Interia.pl, Forum Żydów Polskich, Stopklatka.pl, Tok FM, KINO, Słowo Zydowskie, Charaktery,

MM Moje Miasto Warszawa
 
E-mail:
[email protected] 

  Adr: WJFF, P.O.B. 537, 00-950 Warsaw # 1, PL