Akcja bezpłatnych badań w trosce o serce

Bronislaw Orawiec

 

Bronislaw Orawiec

Organizatorem akcji był prezes Związku Lekarzy Polskich oraz lekarz Związku Podhalan w Ameryce – dr Bronisław Orawiec.

 

W celu podniesienia świadomości oraz poprawy zdrowotności polonijnej i podhalańskiej społeczności dr B. Orawiec przeprowadził kolejną dwudniową akcję badań na cholesterol i inne czynniki ryzyka chorób serca. Sobotnia akcja, 25 lipca br. została zorganizowana na północnej stronie miasta w sali Borowczyka przy kościele św. Konstancji, a poniedziałkowa (27 lipca br.) na południowej – w Domu Podhalan w godzinach od 9 rano do 1 po południu.

Była to już czternasta tego typu akcja zapoczątkowana w 1996 roku. Głównymi sponsorami tegorocznych badań byli: Orawiec Cardiac Fund PAMS, Astra Zeneca, Abbott Laboratories Inc., Novartis, Związek Lekarzy Polskich w Chicago, Zrzeszenie Polsko-Amerykańskie, parafia przy kościele św. Konstancji, Związek Podhalan w Ameryce oraz organizator.

 

Badania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr B. Orawiec omawia wyniki badań.

Podobnie jak w latach poprzednich, zainteresowanie akcją było bardzo duże i z darmowych badań skorzystało ponad 120 osób. Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich lat, wprowadzono konieczność zgłoszeń zainteresowanych osób przed rozpoczęciem akcji. Wszystkie zarejestrowane osoby zostały przebadane, a cała akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie.

Każdy z pacjentów po wypełnieniu aplikacji oraz ankiety został zważony, miał zmierzone ciśnienie, a następnie pobraną próbkę krwi do analizy. Wszystkie badane osoby otrzymały wydruk komputerowy z kompletnymi wynikami całkowitego cholesterolu, frakcji LDL („zły” cholesterol), HDL („dobry” cholesterol), trójglicerydów, poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego krwi oraz wskaźnika otyłości, a także ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej serca. Liczna grupa osób miała wykonane  badania po raz pierwszy w życiu, a u wielu stwierdzono odbiegające od norm parametry oraz wysokie ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Osoby te otrzymały odpowiednie zalecenia oraz wskazówki lekarskie.

 

badania na serce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: Dayna Shay, Mieszko Orawiec, Robyn Feld, dr Bronisław Orawiec, Filip Jaszczuk, Carol Korengold.

Podczas akcji zostało zorganizowane także stoisko firm farmaceutycznych. Były dostępne broszury informujące o sposobach zwalczania głównych czynników ryzyka miażdżycy oraz zalecenia dietetyczne w języku polskim i angielskim. Podobnie jak podczas poprzednich akcji, wśród uczestników przeprowadzono ankietę na temat posiadanych wiadomości dotyczących czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

 

farmaceutyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół prowadzący badania w Domu Podhalan. Od lewej: Halina Szarkowska, Joanna Cabaj, Sara Groves, Terrence Chavis, dr B. Orawiec, Minerva Grama, Joanna Jaworska, William Duch, Malinda Kaczmarek.

W akcji uczestniczyły społecznie następujące osoby: Jolanta Jaworska z kliniki dra Orawca, Mele Norasetthekul, Marianna Magnuszewska oraz Elżbieta Wasilewska z Resurrection Medical Center, Halina Szarkowska, Joanna Cabaj z Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego oraz studenci medycyny Mieszko Orawiec i Filip Jaszczuk.

Firmy farmaceutyczne były reprezentowane przez: Astra Zeneca – Robyn Feld i Dayna Shay, Cardiovascular Specialists; Abbott Cardiovascular – Carol Korengold, Senior Sales Representative oraz William Duch, Senior Territory Manager; Novartis – Robert Jirsa, Senior Sales Consultant.  Z Health Fitness Co. brały udział: Sara Groves, BS (Event Manager), Terrence Chavis, BS, Toni Robinson, MS, Denise Albina, MS, Minerva Grama, MS, Dean Brock, MS, Victoria Gray, MS oraz Malinda Kaczmarek, BS.

aparat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnik akcji otrzymuje aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi od organizatora.
 
Wszystkim tym osobom składam gorące podziękowania za zaangażowanie i czas. Szczególnie gorąco dziękuję Pani Halinie Szarkowskiej z Zrzeszenia Polsko-Amerykańskiego, która prowadziła zapisy. Dziękuję także ks. proboszczowi Tadeuszowi Dzieszce oraz Panu Stanisławowi Zagacie – prezesowi Związku Podhalan w Ameryce za udostępnienie pomieszczeń na przeprowadzenie badań. Dziękuję również red. Andrzejowi Baraniakowi z Dziennika Związkowego oraz red. Miłoszowi Sowie z Tygodnika Podhalańskiego za patronat medialny.

Należy podkreślić, że ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu, lipidów, cukru we krwi i otyłość to czynniki, które po przekroczeniu określonych norm, mogą powodować zagrożenie zdrowia i życia. Są one głównymi czynnikami choroby wieńcowej oraz miażdżycy naczyń. Pomimo ogromnego postępu w kardiologii, a także pewnego spadku występowania chorób sercowo-naczyniowych oraz udarów mózgu, choroby te nadal są najczęstszymi przyczynami zgonów nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie. Choroby układu krążenia są przyczyną śmierci 17,5 miliona osób każdego roku. Lekarze są zgodni co do tego, że wielu chorób serca można uniknąć poprzez kontrolowanie ilości i rodzaju spożywanych tłuszczy, rzucenie palenia oraz prowadzenie bardziej aktywnego fizycznie trybu życia.

Myślę, że akcje badań na cholesterol są jak najbardziej potrzebne w naszym środowisku i zamierzam je kontynuować. W tym celu powstał Fundusz Kardiologiczny dr B.Orawca przy Związku Lekarzy Polskich w Chicago (Orawiec Cardiac Fund PAMS). Jako praktykujący kardiolog mogę zapewnić, że kontrola czynników ryzyka miażdżycy jest bardzo ważna dla naszego zdrowia. Życzę wszystkim determinacji w walce o swoje zdrowie i życie.