Amerykańskie świadczenia socjalne dla Górali

swiadczenia

swiadczenia Dzięki akcji ambasady USA w Zakopanem można składać wnioski o amerykańskie świadczenia socjalne. Emerytury i renty mogą uzyskać nawet osoby, które za oceanem pracowały nielegalnie

– Te świadczenia należą się osobom, które pracowały w USA co najmniej 18 miesięcy i ukończyły 65 rok życia. O świadczenia mogą się ubiegać również osoby, które w USA pracowały nielegalnie, ale posiadają numer ubezpieczenia społecznego, czyli tzw. social security number – powiedział Grzegorz Deszczak z Biura Świadczeń Federalnych Ambasady USA.

 

Jak dodał, chętnych do uzyskiwania świadczeń jest bardzo wielu. – Powodzenie naszej akcji potwierdza celowość naszej wizyty w Zakopanem. Przyszło do nas więcej osób, niż się spodziewaliśmy i dlatego niektórzy muszą czekać w kolejce – mówi Deszczak. Pierwszego dnia akcji przyszło około 100 osób.

Deszczak wyjaśnił, że amerykańskie prawo nakazuje urzędnikom Social Security Administration – amerykański odpowiednik ZUS-u – odnajdywanie potencjalnych świadczeniobiorców. – Zdarza się tak, że np. wdowa po mężu pracującym w USA lub osoba rozwiedziona, nie wie o tym, że przysługują jej świadczenia emerytalne lub rentowe – dodał.

 

Dzięki polsko-amerykańskiej umowie z marca 2009 roku o zabezpieczeniu społecznym, osoby, które pracowały w USA mogą uzyskać świadczenia emerytalno-rentowe, nawet w przypadku bardzo krótkiego stażu pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami również małżonkowie, osoby rozwiedzione, małoletnie dzieci, niepełnosprawne dzieci, wdowy i wdowcy po osobach pracujących w USA mogą ubiegać się o amerykańskie świadczenia. Wysokość świadczenia zależy od długości stażu pracy i wysokości zarobków.

 

Obecnie w Polsce amerykańskie świadczenia socjalne otrzymuje blisko 13 tys. osób. Od czasu wejścia w życia umowy, przybyło w Polsce 5 tys. świadczeniobiorców.

 

Emigracja zarobkowa z Polski do USA odbywała się głównie z Podhala i Podkarpacia oraz Podlasia. Po raz pierwszy akcje ambasady amerykańskiej namawiające do nabywania świadczeń socjalnych odbyły się w 2009 roku w Białymstoku i Rzeszowie. W tym roku akcja będzie powtórzona w Białymstoku. Osoby, które chcą uzyskać świadczenia mogą również zadzwonić w tej sprawie do ambasady amerykańskiej w Warszawie lub konsulatu w Krakowie. Złożenie podania o przyznanie amerykańskich świadczeń socjalnych nie wiąże się z żadnymi kosztami.

(PAP)