Bezpieczeństwo w starszym wieku

Starcy

  Starcy Wiele starszych osób, poprzez posiadane nawyki, które nabyły przez całe swoje życie, wyzbywa się lęku przed otaczającą ich rzeczywistością – relacjonuje Jan Kowal, świętokrzyski policjant.

 

Uważają one, że już tak dużo zdobyły doświadczenia w swoim życiu, ze nikt i nic nie jest w stanie ich zaskoczyć. Jednak liczne przykłady, świadczą jednak inaczej. Aby zatem nigdy nie dochodziło do sytuacji, kiedy to będziemy na tak zwanym topie zagrożenia, ważnym aspektem w tym względzie jest odpowiednia profilaktyka. By ustrzec starszych i często bezradnych ludzi, przed czyhającym na nich niebezpieczeństwem, istotną rolę spełnia policja – mówi Kowal.

 

W swoim rewirze wraz z wieloma kolegami, organizujemy tak zwane pogadanki społeczne, na które licznie zapraszamy starsze osoby. Bardzo nam są pomocne w tym względzie Rady Osiedlowe w świetlicach, których organizujemy wspomniane już spotkania – mówi policjant. Podczas takich spotkań, kładziemy głównie nacisk na to, aby osoby starsze, schorowane lub po prostu samotne, nie reagowały poprzez bezmyślne otwieranie drzwi, na każdy usłyszany w nich dzwonek. Należy, zawsze przed ich otworzeniem zapytać się, kto za nimi stoi, a w razie nawet najmniejszych wątpliwości, jednak ich nie otwierały. Ważnym aspektem w życiu osób starszych, jest podsycanie więzi z sąsiadami i to z tymi w młodszym wieku. Sąsiedzi tacy, najczęściej służą swą pomocą ludziom strasznym mieszkającym w ich otoczeniu, jak również są pewnego rodzaju postrachem, dla potencjalnego oszusta – dodaje pan Jan.

 

Bardzo dużą rolę, spełniają w tym względzie okoliczne kościoły i organizacje kościelne. Księża bardzo chętnie po każdej mszy świętej, czytając ogłoszenia parafialne, przypominają osobom starszym, aby nie były zbyt łatwowierne w stosunku do obcych ludzi, i nie otwierały im one drzwi, albo też nie pożyczały im pieniędzy. Jednak najlepszym motywem do odpowiedniego zachowania się tych ludzi, są sukcesywne z nimi pogadanki, na temat ogólnie pojętego ich bezpieczeństwa.

 

Niebagatelną rolę, spełniają też przykłady, działające na wyobraźnię ludzi starszych. Prawie na każdym spotkaniu z ludźmi w podeszłym wieku, opowiadam im jak to niewielkiej miejscowości Opatów, do domu strasznej pani zapukał pewien młody człowiek, symulując jakąś chorobę. Starsza pani, chcąc przyjść z ulgą temu człowiekowi, chciała dać mu pieniądze na odpowiednie leki, zaś ten widząc skąd je ona wyjmuje uderzył ją w głowę i zabrał jej resztę oszczędności – opowiada Jan Kowal. Tak więc, zasypując ludzi przykładami z naszej codzienności, w pewien sposób, działamy pozytywnie na ich chęć zabezpieczania się przed wszelkiego rodzaju złem.

 

Prawie we wszystkich większych miejscowościach, są powołane tak zwane Kluby Integracyjne, w których zbierają się ludzie starsi, schorowani jak też i samotni, niejednokrotnie posiadający trudności w samodzielnej egzystencji. Do tych klubów, my jako stróże bezpieczeństwa publicznego, również jesteśmy zapraszani, aby szeregiem pogadanek i przykładow, wpływać na starszych ludzi, aby wyzbyli się oni ze swojego życia łatwowierności, z której korzystają oszuści. Na tychże spotkaniach, każdy policjant uczula osoby starsze, aby ci przeważnie trzymali swoje oszczędności w banku.

 

W razie potrzeby wypłacenia gotówki, mogą one porosić osobę zaufaną, lub też podkreślamy to z całą stanowczością, że policja również służy swoją pomocą w tym względzie. Jak już wcześniej wspomniałem -mówi Jan Kowal, osoby strasze powinny zawsze zamykać swoje drzwi wejściowe. Pracownicy urzędów, zwykle telefonicznie zapowiadają swoją wizytę, a inkasenci mogą wystawione rachunki za światło i gaz, zostawić w skrzynce pocztowej, nie wchodząc do domu klienta. Uczulamy tez starsze osoby, aby nigdy nie wychodziły one z domu po zmroku, a jeżeli już muszą to powinni wychodzić z osobami towarzyszącymi. Nie można też bezpiecznie czuć się w okolicach dworców kolejowych, które są siedliskiem osób bezdomnych, czyhających na nieuwagę przechodniów, aby wyrwać im portfel, lub parę groszy z kieszeni.

 

Na tychże spotkaniach, ogromny nacisk kładziemy również na to, aby wspomniane już przypadkowe wyjścia ludzi starszych po zmroku, nigdy nie miały miejsca w tereny źle lub wcale nieoświetlone. Szczególnie niebezpiecznymi miejscami, są zawsze obrzeża miast, na których nie ma zabudowań, świadczących o obecności drugiego człowieka – podkreśla policjant. Szereg lat w zawodzie, nauczył mnie, że sukcesywne przypominanie ludziom o ich zachowaniach, czy też o obowiązkach, wzbudza w nich odpowiednie zachowanie i pozytywne reakcje, na napotykane rozliczne sytuacje życiowe.

 

W regionie Ostrowca Świętokryskiego, jest powołane Stowarzyszenie Artystów Regionalnych, w którego lokum policjanci z tamtego terenu także organizują pogadanki na nurtujące nas wszystkich tematy. Szczególnie podczas tych spotkań, bombarduje się ludzi przykładami świadczącymi o tym, że nie warto jest nosić przy sobie większej gotówki, jak również posiadacze bankomatowych kart magnetycznych, powinni nauczyć się na pamięć swojego numeru PIN.

W żadnym razie, nie powinniśmy mieć napisanego tego numeru na karteczce, która jest włożona do portfela lub kieszeni. A przede wszystkim, każda transakcja bankowa, dokonywana przez osobę starszą, powinna odbywać się przy zaufanej osobie.

 

Oprócz spotkań ludzi z policją, niebagatelną rolę spełniają też księża. W Klubach Przyparafialnych, czy też Kołach Modlitewnego Skupienia, księża pomagają nam uczulać osoby starsze, na czyhające na nich wszelkiego rodzaju zagrożenia. – Jestem opiekunem muzycznej grupy starszych pań z regionu koneckiego, które przygotowuję do licznych występów ich zespołu ludowego – mówi Jerzy Suliga choreograf muzyczny. W wolnych chwilach, zawsze przybliżam swoim podopiecznym możliwości zabezpieczenia się przed zagrożeniami, jakie sieją wokół nich nieuczciwi ludzie. Wraz z komendą policji, rozdaję im ulotki wpływające w niebagatelny sposób na ich wyobraźnię. Panie ze wspomnianego zespołu muzycznego, w tym względzie wspierają się nawzajem, a co najważniejsze napominają one koleżanki ze swojego otoczenia, aby były one bardziej ostrożne niż zwykle – dodaje pan Suliga. Jak zatem widzimy, odpowiednie działania prewencyjne, mogą zabezpieczyć mienie osób starszych przed ewentualną grabieżą, a ich zdrowie i życie, dalej będzie dla nich najcenniejszym skarbem.

 

 Ewa Michałowska Walkiewicz – Polska

[email protected]