Chicago: Wieczór z Norblinem (NORBLIN NIGHT)

 

we środę, 13 listopada 2013 o godzinie 18:00  w Sali Głównej im. Sabiny F. Logisz MPA

pod adresem 984 N. Milwaukee Avenue, Chicago, IL 60642,

połączenie kulturowe pomiędzy Polską a Indiami

podczas specjalnego pokazu filmu dokumentalnego zatytułowanego

CHITRAANJALI:  STEFAN NORBLIN IN INDIA

zrealizowanego dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udostępnionego MPA przez Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) dzięki przychylności Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w New Delhi.

Art Deco i maharadżowie, etniczny poczęstunek, pokaz tańca hinduskiego oraz polskiego tanga z lat 30.

 Rezerwacji i opłat można dokonać na stronie internetowej MPA: www.polishmuseumofamerica.org

lub drogą pocztową z dopiskiem Norblin Night.

Sugerowana dotacja: $25     Studenci:  $10      Płatny bar

 Słynny polski artysta, Stefan Norblin rozpoczął pracę w Indiach w roku 1941 w pałacach książęcych w Jodhpur (stan Radżastan) i Morvi (stan Gujarat) oraz miejscowości Patna, w której prawdopodobnie jego malowidła się nie zachowały. Jako nadworny malarz maharadży Umaid Singh z Jodhpur stworzył przepiękne i unikatowe malowidła ścienne oraz obrazy olejne w stylu Art Deco w pałacu Umaid Bhawan, w którym również zaprojektował meble i wnętrza. Największa kolekcja tej rzadkiej polskiej sztuki znajduje się obecnie na terenie Indii. Film w reżyserii Małgorzaty Skiby, Polki mieszkającej w Indiach przedstawia wysiłki MKiDN w zakresie konserwacji ponad 20 rysunków-projektów wnętrz projektowanych przez Norblina oraz pracę i życie artysty w Warszawie, Mombaju, Morvi, Jodhpurze i Stanach Zjednoczonych.

Consulate of the Republic of India * Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago * The Chicago Art Deco Society

Darmowy parking, łatwy dojazd.

www.iahmuseum.org          www.polishmuseumofamerica.org       kontakt: 773 384 3352

 

******************************

The Indo-American Heritage Museum and The Polish Museum of America (PMA)

Invite you to NORBLIN NIGHT

Wednesday, November 13, 2013, at 6:00 p.m.

Discover a Poland-India cultural heritage link at

a special showing of the documentary film:

CHITRAANJALI:  STEFAN NORBLIN IN INDIA

through the courtesy of the Embassy of the Polish Republic in New Delhi,

the Polish National Audiovisual Institute (NInA), and

the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

Art Deco and the Maharajas, ethnic food, Indian dance, 1930’s Polish tango

Reservations and payment can be made on the PMA web site or paid by check to the PMA address

The Polish Museum of America984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60642

Donation:  $25     students with ID:  $10      Cash bar

Renowned Polish artist, Stefan Norblin, began working in India in 1941, in the princely palaces of Jodhpur and Morvi, as well as in the town of Patna, where his works were not likely saved. As the court painter to Maharajah Umaid Singh of Jodhpur, he created beautiful and unique murals, as well as oil paintings in the Art Deco style at the palace of Umaid Bhawan, where he also designed the furniture and interiors. The largest collection of this rare Polish art is now in India. The film by Malgorzata Skiba, a Pole living in India, shows the efforts of the Ministry of Culture and National Heritage to conserve more than 20 artistic projects by Norblin, and shows the life of the artist in Warsaw, Mumbai, Morvi, Jodhpur, and the United States.

 Consulate of the Republic of India * Consulate of the Republic of Poland * The Chicago Art Deco Society

FREE PARKING – EASY ACCESS FROM HIGHWAYS AND PUBLIC TRANSPORTATION

www.iahmuseum.org          www.polishmuseumofamerica.org        

Contact: 773 384 3352