“Droga do światowych standardów jakości” – wykłady prof. Siemionow

Siemionow

 

 

Siemionow CHICAGO: W Wietrznym Miście odbyło się kilka spotkań z prof. Marią Siemionow, światowej sławy transplantologiem.  Jedno ze spotkań dla zaproszonych gości: w tym akademików, lekarzy, działaczy polonijnych, nauczycieli odbyło się w piątek weiczorem w Konsulacie RP w Chicago, gdzie gości podejmował Zygmunt Matynia, Konsul Generalny RP.
W sobote, 29 października odbyła się jednodniowa konferencja  pt. “Droga do światowych standartów jakości” dla polonijnych studentów na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Uczestniczyło w niej około pięciuset studentów z polonijnych szkół sobotnich, nauczyciele, studenci uczelni wyższych.

Organizatorem spotkań jest polonijna organizacja o nazwie Academic Quality Council, którą kieruje Dr. Jolanta Tatara i Jolanta Zabłocka. Sponsorami konferencji byli także Frank Spula z Kongresu Polonii Amerykanskiej, Zygmunt Matynia, Konsul RP w Chicago, Uniwersytet Stanowy w Illinois, Senat RP., Uniwersytet Jagielloński.

Prof. Siemionow dokonała w grudniu 2008 roku pierwszej pełnej transplantacji  twarzy w USA. Operację przeprowadzono w Klinice w Cleveland, w stanie Ohio.  Pacjentem była kobieta,  będąca ofiarą postrzeleni, która otrzymała  ok. 80% powierzchni twarzy pochodzącej od zmarłej dawczyni.
Zabieg trwał 22 godziny. Uczestniczyło w nim 8 chirurgów, kilku anestezjologów, około 30.pielęgniarek i innych osób zespołu pomocniczego.

 

Zygmunt Matynia, Konsul Generalny RP był gospodarzem piątkowego spotkania z prof. Siemionow. Konsul RP ufundował takze stypendium w wysokości $ 1,000 dolarów

Prof. Siemionow wygłosiła w sobotę inspirujący wykład pt. „Wyzwania w przygotowniu pierwszej transplantacji twarzy” („Challenges in Preparing for the First Facial Transplant”).  Młodzież, studenci, lekarze, wszyscy uczestnicy zasłuchali się w treść prezentacji prof. Siemionow, w jej historię przygotowań do pierwszej eksperymentalnego w Stanach Zjednoczonych przeszczepu twarzy.

Zablocka

Prof. Maria Siemionow z organizatorkami II Polish Youth Conference: Dr. Jolantą Tatarą i Jolantą Zabłocką z Academic Quality Council

Dr Maria Siemionow, wykształcona na poznańskiej Akademii Medycznej, jest dziś dyrektorem naukowym wydziału eksperymentalnej chirurgii plastycznej w Cleveland Clinic, jednym z pięciu najlepszych szpitali w USA.
Przeszczep wymagał połączenia licznych kości, mięśni, nerwów i naczyń krwionośnych; dzięki operacji pacjentka odzyskała utraconą w wyniku wypadku szczękę wraz z podniebieniem, górną wargę, policzki, nos, powiekę dolną, a także odzyskała zdolność samodzielnego oddychania, mówienia i jedzenia. Trzy lata po zabiegu pacjentka jest w dobrej kondycji psychofizycznej, wychodzi na ulicę, oddycha przez nos (przed operacją oddychała przez rurkę podłączoną do tchawicy), odzyskała zmysł smaku i węchu oraz funkcje mimiczne. Pacjentka udzielila wywiadow tv m.in. Diane Sawyer z TV ABC.
Jej wypowiedzi nagrane na video zostaly zaprezentowane polonijnym studentom pod koniec wykładu, wywolujac ogromne wzruszenie słuchaczy.

studenci

 Prof. Maria Siemionow została entuzjastycznie przyjęta przez polonijną młodzież
Zabieg przeszczepu twarzy jest wciąż w kategorii zabiegów eksperymentalnych. Koszty takich zabiegów są bardzo wysokie, wymagają zespolów specjalistów i opieki medycznej dla pacjentów do końca życia. Istnieje także prawdopodobieństwo pojawienia sie powikłań pooperacyjnych, zakażeń etc. Koszty tego typu operacje sięgają kilkuset tysięcy dolarów. Koszty opieki medycznej po operacji są także bardzo wysokie, wynoszą one około $ 20,000 rocznie dla pacjenta.

Siemionow

Prof. Siemionow w gronie polonijnych eskpertów medycznych:  Dr. Grzegorz Turowski, chirurg plastyczny wraz małżonką, Brygidą Bziukiewicz, śpiewaczką operową wraz z mężem oraz mąż prof. Siemionow. 

Pytałem prof. Siemionow o liczbę przeprowadzonych operacji, podobnych do tej, którym kierowała. Odpowiedziała, że do chwili obecnej przeprowadzono 18 tego typu zabiegów w skali światowej. Dwie osoby spośród tej grupy zmarły. Jeden pacjent we Francji wskutek odrzucenia przez organizm skomplikowanego przeszczepu twarzy i dwóch rąk, a drugi w Chinach, wskutek zupełnego zignorowania zasad opieki pooperacyjnej. 

Seweryn

 Prof. Siemionow  w rozmowie z Łukaszem Sewerą, studentem medycyny i doktorantem

Prof. Siemionow przygotowywała się do zabiegu przez ponad 20 lat przeprowdzając różnego rodzaju ekeperymenty na zwierzętach, potem uzyskała wszelkie wymagane pełnomocnictwa z odpowiednich instytucji medycznych. Przez lata budowała zespół potrzebny do przeprowadzenia skomplikowanego operacji  i po zatwierdzeniu środków na przeprowadzenie operacji z Instytutu w Cleveland, mogła szukać odpowiedniej pacjentki dawcy.  Zdrowie jej pacjentki jest w znacznie lepszym stanie niż pacjentów w wielu innych podobnych do tego typu zabiegach.

  Prof. Siemionow prowadzi już dalsze, bardzo zaawansowane badania ekseprymentalne. Niektóre z nich są sponsorowane przez Departament Obrony USA, który szuka możliwości znalezienia lepszej pomocy dla wielu amerykańskich żołnierzy, którzy doznali urazów twarzy, kończyn w czasie działań wojennych w Iraku czy Afganistanie.
Jej wykład został bardzo spontanicznie nagrodzony oklaskami prez młodzież, innych przedstawicieli świata medycyny, jak również przez innych uczestników spotkań w Chicago. Polonai czuje się dumna mając takeigo specjalistę.

Jej mąż Wlodzimierz posiada tytuł doktorancki, ale nie w dziedzinie medycyny. Nie zdążyłem ustalić.  Ich syn Krzysztof jest młodym, zdolnym chirurgiem pracującym na Uniwersytecie Illinois.
W związku z sukcesem przeszczepu, postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 kwietnia 2009, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chirurgii plastycznej, za zasługi w pracy naukowej i badawczej, Maria Siemionow została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który przyjęła 17 kwietnia 2009 z rąk Roberta Kupieckiego, ambasadora Polski w Waszyngtonie.

MariaS

Rodzina Siemionow: Prof. Maria Siemionow wraz z mężem Wlłodzimierzem oraz synem Krzysztofem, chirurgiem na Uniwersytecie Illinois

W czasie konferencji na Uniwersytecie Illinois odbył się nie tylko wykład prof. Siemionow.  Odbyły się takżę prezentacje ofert dwóch uczelni dla polonijnych studentów.
Prof. Keely Stauter-Halstead , szefowa Departamentu Historii Polski na University Illinois w Chicago mówiła o możliwościach studiowania na UIC.  Po pierwsze podkreśliła naturalny atut jaki posiadają studenci pochodzenia polskiego, jakim jest znajomość języka polskiego, historii Polski.  Ona sama uczyła się zarówno języka jak i historii Polski.  Jej praca, jak i prof. Andrzej Markwoskeigo, Dyrektora Departamentu Języka Polskiego na UIC są rezultatem $ 10 milionowego daru, jaki przekazał na naukę języka polskiego i historii Polski zmarły kilka lat temu Pan Hejna, polonijny darczyńca.  UIC oferuje obecnie studia w dziedzinie języka polskiego na poziomie bakalaratu, na poziomie magisterskim, a od przyszlego roku także na poziomie doktorskim.  Oferowane są także pojedyńcze kursy języka polskiego, literatury, historii Polski dla zainteresowanych studentów.  W ostatnich miesiącach zorganizowano także różne konferencje naukowe na tematy związane z Polską, jako konferencja n/t dorobku literackiego Czesława Miłosza. W minionym roku zorganizowano wycieczke dla Polski dla studentów UIC : zwiedzano Kraków, Zakopane i wiele innych ciekawych miejsc. Nawiązywana jest coraz bliższa współpraca pomiędzy UIC a Uniwersytetem Jagiellońskim, z którego wywodzi się prof. Markowski.

SpulaProf. Keely Stauter-Halsteda zachęcała studentów do korzystania z bogatej oferty studiów na UIC. Jest to uczelnia stanowa, która posiada kilkadziesiąt tysięcy studentów.  Kilkuset polonijnych studnetów korzysta z tejże uczelni.
Prof. Piotr Laidler z Wydzialu Medycznego , Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjechał z delegacją akademicką z Polski, aby zaprezentować ofertę studiów medycznych w języku angielskim na Uniwersytecie Jagiellońskim.  W chwili obecnej na tej uczelni studiuje 57 studentów medycyny z USA, 55 osób z Kanady.  Największą grupą studiującą w 4. Letnim programie medycznym w języku angielskim na UJ są Norwegowie.
 UJ posiada współpracę naukową z kilkoma uczelniami medycznymi w USA, w tym z UIC. Warto podkreślić, ze UIC posiada największy wydział medycyny w całych Stanach Zjednoczonych.

Frank Spula, Prezes KPA ufundował stypendium w wysokości $ 2,000 dla polonijnego studenta

Pod koniec konferencji przemawiał Adam Zmarzliński, polonijny student, laureat dwurocznego stypendium na studia w Polsce w 2009 roku. Opowiadal  on o wielu zaletach studiowania w Krakowie, podróżowania po Polsce, Europie, poznawaniu języka, kultury. 
Pod koniec konferencji wręczono 5. nagród stypendialnych dla polonijnych studentów. Nagrody przyznano w drodze konkursu dla najlepszych polonijnych studentów.  Laureatów nagród przedstawiła pani Jolanta Zabłocka, jedna z organizatorek spotkań.

1sza Nagroda – opłata za rok studiów na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
2ga Nagroda – czek na studia $ 2,000 ufundowana przez Franka Spulę, Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej 
3cia Nagroda – stypendium w wysokości $ 1,000 ufundowany przez Zygmunta Matynię, Konsula Generalnego RP w Chicago
4ta Nagroda – opłata roku studiów na Universytecie Illinois w Chicago ufundowana przez uczelnie
5ta Nagroda.

audytorium

Audytorium  UIC

II Polish Youth Conferecne przechodzi do historii. Dzięki znakomitym mówcom wywarła bardzo pozytywny wpływ na uczetników, którzy z uznaniem mówili o wykładzie prof. Siemionow  i nnych mówców. Dzięki stypendiom konferencja ta nabrała dodatkowego znaczenia dla studentów.
Warto tutaj dodać, że dla prof. Siemionow jedną z wpływowych postaci jest Maria Curie Skłodowska, znakomity polski naukowiec. Tak się szczęśliwie składa, że juz w najbliższy czwartek i piątek odbędzie sie konferencja naukwoa na temat M. Curie Skłodowskiej w Szkole Sredniej noszacej jej imię.  To jest jednak temat na odrębny artykuł.
 
@ Tekst i zdjęcia: Andrzej Mikołajczyk