Dziedzictwo za granicą. Baza poloników – inauguracja portalu Instytutu Polonika

Konferencja prasowa Instytutu Polonika inaugurująca działanie bazy „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników”, fot. Instytut Polonika

W poniedziałek (6.03.2023) zainaugurowaliśmy bazę internetową „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników„. Konferencja odbyła się w Centrum Prasowym PAP na ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

W konferencji wzięli udział:

Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, dr Bartłomiej Gutowski – historyk sztuki, redaktor portalu, wykładowca akademicki związany z UKSW, współpracownik Instytutu Polonika, dr Jerzy Platajs, z-ca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci w MKiDN oraz inni przedstawiciele MKiDN.

Swoją obecnością zaszczycił nas także Profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Portal DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ (https://baza.polonika.pl) tworzony jest przez Instytut Polonika, którego zadaniem jest troska o pozostające poza granicami kraju materialne świadectwo naszych dziejów oraz przywracanie i zachowywanie pamięci o ważnych dla współczesnych Polaków osobach i istotnych faktach historycznych. DZIEDZICTWO ZA GRANICĄ to stopniowo udostępniana w jednym miejscu baza danych będąca źródłem wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym poza granicami kraju. Na serwis składają się zarówno karty dokumentacyjne powstające od lat 90. XX wieku, jak i artykuły publikowane m.in. w ramach serwisu prowadzonego przez Instytut Polonika pt. „Polonik Tygodnia”. W przyszłości portal stanie się również repozytorium projektów konserwatorskich, badawczych i popularyzatorskich realizowanych przez Instytut Polonika.

Integralną częścią portalu jest baza grobów i cmentarzy polskich poza granicami kraju, zawierająca informacje o osobach pochowanych na cmentarzach oraz materiały z katalogu cmentarzy wojennych za granicą. Tworzenie katalogu rozpoczęto w latach 90. XX wieku w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a obecnie jest on aktualizowany i rozwijany w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Baza cały czas rozbudowywana jest o nowe materiały. Obecnie znaleźć można w niej: 44 293 wpisy, w tym m.in. dokumentację 168 cmentarzy cywilnych, 10 752 karty nagrobków wraz z informacjami o 26 617 osobach na nich spoczywających oraz 246 kart cmentarzy wojennych, a także informacje o 9100 osobach spoczywających na nich. Udostępnionych zostało 300 poloników (z listy liczącej na ten moment 1000 obiektów).

Portal przygotowany został przez Instytut Polonika w Programie Strategicznym „Popularyzacja”. W skład zespołu realizacyjnego weszli: dr Magdalena Gutowska, Mateusz Franczak (współpraca w roku 2019), Marek Płuciniczak (współpraca w latach 2020-2022) oraz dr Bartłomiej Gutowski.

Ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad częścią bazy obejmującą katalog cmentarzy wojennych opiekę sprawują Teresa Zachara, Regina Piątek i Aleksandra Wojda z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci.

https://polonika.pl/

Link do bazy – Dziedzictwo za granicą. Baza Poloników (polonika.pl)