Europejczycy oceniają: w jakim wieku kończy się „młodość” i zaczyna się „starość”?

W UE średni wiek osób, które przestajemy określać jako „młode”, to 41,8 lat (w Polsce 38,6). W Europie opinie wahają się od 36,7 na Malcie do 50,8 na Cyprze. Jednocześnie średnia oczekiwana długość życia w Unii Europejskiej to dla mężczyzn 76,4 lat, natomiast dla kobiet aż 82,4 lat. W Polsce odpowiednio: 71,5 oraz 80,1 lat (Eurostat, 2009).

Średnio 57 proc. mieszkańców Europy uważa swój kraj za przyjazny dla seniorów. Najmniej takich opinii można spotkać na Węgrzech (21 proc.), najwięcej – w Luksemburgu (81 proc.). W Polsce jedynie 38 proc. respondentów jest zdania, że w naszym kraju osobom starszym żyje się dobrze.

Aż 33 proc. Europejczyków chciałoby pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Najwięcej takich osób jest w Danii (57 proc.), w Polsce – 37 proc.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego na próbie 31 280 Europejczyków w wieku od 15 lat. Wyniki zaprezentowano na łamach październikowego wydania magazynu Reader’s Digest.