Fundacja Dar Serca zaprasza na Uroczyste otwarcie Centrum Dzieci Daru Serca –placówki rehabilitacyjno – opiekuńczej

Dom Daru Serca

Uroczystość prowadzić będzie John Wojciechowski – sponsor i wolontariusz wykonawczy Fundacji.

Bądźcie z nami w tym tak ważnym wydarzeniu!

Dar Serca – Gift from the Heart Foundation, Inc.

2653 N. Narragansett Ave. Chicago, IL. 60639  tel. 773-237-4800, fax: 773-237-1221

 

Email: [email protected]