Goście z Polski na zebraniu Zarządu Głównego Związku Podhalan

 

Chicago- W dniu 12 kwietnia 2013r w Domu Podhalan 4808 S Archer Ave miało miejsce zebranie Zarządu Głównego i Dyrekcji wraz z prezesami kół.
Na to zebranie miesięczne przybyli goście z Polski: Marta Merta i Andrzej Melak.
Przed spotkaniem goście z Polski złożyli kwiaty przy tablicy Smoleńskiej w ogrodzie Domu Podhalan.  
Wszyscy będący na tym spotkaniu byli usatysfakcjonowani spotkaniem.

    Na zakończenie zebrania zrobiono pamiątkowe zdjęcie z Zarządem Głównym.

Anna Zalińska.

    

Prezes Zw. Podhalan, Andrzej Gedlek z goscmi z Polski

Fotografie Anna Zalinska