HORYZONTY WOLNOŚCI

Muzeum Emigracji w Gdyni we współpracy z Programem III Polskiego Radia i Teatrem Polskiego Radia zaprasza do udziału w konkursie na scenariusz oryginalny słuchowiska poświęconego tematowi emigracji. Prace nadsyłać można do 15 października 2013 roku a wyboru najlepszych scenariuszy dokona Janusz Kukuła – dyrektor i główny reżyser Teatru Polskiego Radia, Magdalena Jethon – Dyrektor Programu Trzeciego oraz Adam Kamiński – poeta, prozaik, krytyk literacki. Autor najciekawszej pracy otrzyma nagrodę główną w wysokości 5000 zł. Jury przyzna także nagrody o wysokości 3000 oraz 2000 zł. Nagrodzony tekst zostanie zrealizowany w postaci słuchowiska w studiu Teatru Polskiego Radia i wyemitowany na antenie radiowej Trójki.
Jednym z podstawowych przejawów wolności jest prawo do decydowania, gdzie chcemy żyć, pracować, rozwijać się, założyć rodzinę. Szczególne przywiązanie Polaków do idei decydowania o swoim losie, również w życiu prywatnym, budziło w ich głowach marzenia, rodziło ambicje, kazało snuć śmiałe plany. Często jedynym sposobem ich realizacji było wyruszenie w drogę i poszukanie miejsca, gdzie wszystko będzie możliwe.

 

Setki tysięcy młodych ludzi z głowami pełnych pomysłów przekracza coraz bardziej umowne granice naszego kraju. Bez poczucia, że tracą więź z ojczystym krajem realizują się na wszelkich polach – od badań naukowych na prestiżowych uniwersytetach, przez pracę w biznesie, po wytyczanie nowych kierunków w sztuce. Pokazanie ich aktywności w działaniu, otwartości w sposobie myślenia i odwagi w spełnianiu najwyższych aspiracji jest wyzwaniem niełatwym. Trzeba bowiem przezwyciężyć stereotypy, które od lat zaciemniają obraz emigracji. A przecież to właśnie emigranci są dowodem na to jak wielkim fenomenem jest polskość, która potrafi odnaleźć się wszędzie i wszędzie też odnosić sukcesy.

To, jak silna jest tożsamość Polaków za granicą nie budzi już niczyjego zdziwienia. Bez względu, czy trafiają do Wielkiej Brytanii, Argentyny czy Australii – potrafią się zorganizować, znaleźć wspólny język, jednocześnie włączając się do życia społeczeństw, w których funkcjonują.
Opowiedzieć o życiu współczesnych polskich emigrantów, ich pragnieniach i celach, jakie przed sobą stawiają, to pokazać Polaków w sytuacji wolności osobistej, o jakiej zawsze tylko marzono.

Organizatorzy nie ograniczają autorów ani tematycznie ani formalnie. Interesujące może być wszystko, co ukaże różnorodność i aktualność problematyki. Organizatorzy konkursu oczekują na oryginalne opowieści o losach ciekawych bohaterów, które będą zawierały uniwersalne przesłanie. Słuchowisko – jako specyficzna, zawieszona w dźwiękowej przestrzeni forma dramatu – może znakomicie posłużyć wypowiedzi o dzisiejszej sytuacji ludzi decydujących się na emigrację.
Szczegółowy regulamin konkursu został umieszczony na stronie www.muzeumemigracji.pl