IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich

 

W dniach 2-4 czerwca 2016 r. odbył się IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich w Warszawie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorem Kongresu była Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych (FPOM) oraz Okręgowa Izba Lekarska (OIL) w Warszawie przy współudziale Naczelnej Izby Lekarskiej.

IX Kongres Polonii Medycznej, II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich. Spotkanie w Senacie RP. Od lewej: prof. Marek Rudnicki – przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu, prezes FPOM, senator dr Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP, dr Bronisław Orawiec – Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich (ZLP), członek Komitetu Naukowego Kongresu, skarbnik FPOM. Warszawa, 1 czerwca 2016 r.

Obrady odbyły się w Centrum Konferencyjnym Hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79 w Warszawie. Honorowy Patronat Naukowy objął prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński. Zorganizowano 16 sesji naukowych, a hasło tego najważniejszego spotkania lekarzy polskiego pochodzenia z całego świata brzmiało: „Inspiracja jakości i bezpieczeństwa leczenia”.

Inauguracja Kongresu odbyła się podczas uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez JE Księdza Kardynała Kazimierza Nycza w kościele św. Barbary przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Warszawie, natomiast otwarcie Kongresu, na które przybyło wielu dostojnych gości ze świata polityki, nauki i kultury, miało miejsce w Teatrze Narodowym. Motywem przewodnim uroczystości były fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicz w wykonaniu prowadzącego galę aktora i reżysera Andrzeja Seweryna.

 Od lewej: dr Włodzimierz Siemionow, dr Joanna Rudnicka, prof. Maria Siemionow, dr Bronisław Orawiec, dr Kornelia Król, dr Barbara Roniker.

Po okolicznościowych przemówieniach oraz wykładzie inauguracyjnym prof. Zbigniewa Wszołka z Mayo Clinic w USA, honorowego gościa Kongresu, miała miejsce bogata część artystyczna. Wystąpiła Polska Orkiestra Lekarzy, orkiestra Wielkopolskiej Izby Lekarskiej „Operacja Muzyka” oraz chóry lekarskie z ponad dwustoma wykonawcami. Na zakończenie gali wszystkie zespoły wykonały „Magnificat” Johna Ruttera z udziałem sopranistki Hanny Zajączkiewicz oraz hymn lekarzy „Floreat Res Medica” Alicji i Jerzego Woy-Wojciechowskich z solową partią Anny Kutkowskiej-Kas.

Zdjęcie pamiątkowe chicagowskich lekarzy z Marszałkiem Senatu RP dr. Stanisławem Karczewskim (drugi z prawej).

Związek Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago reprezentowała liczna grupa osób, aktywnie uczestnicząca w Kongresie jako moderatorzy sesji naukowych albo prelegenci. Miałem przyjemność być członkiem Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego tego najważniejszego spotkania lekarzy polskiego pochodzenia z całego świata. Miałem także zaszczyt uczestniczyć jako moderator jednej z bardzo interesujących sesji pt. „Pozazawodowe pasje lekarzy”, a także współorganizować turniej tenisowy – imprezę towarzyszącą Kongresowi.

 

Teatr Narodowy w Warszawie. Podczas przyjęcia po Uroczystej Inauguracji Kongresu. Od lewej: dr Jolanta Wyrabkiewicz-Szumocki – chirurg plastyczny (Niemcy), prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Honorowy Prezes PTL (Polska), dr Bronisław Orawiec – Honorowy Prezes ZLP (USA). 2 czerwca 2016 r.

W czasie Kongresu odbyły się również spotkania członków Rady Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym oraz dokonaniem wyboru nowych władz Federacji.

Z okazji Kongresu zorganizowano wiele imprez towarzyszących. Oprócz wspomnianego turnieju tenisa ziemnego na kortach Klubu Tenisowego Warszawianka odbyło się też m.in. spotkanie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, była Biesiada Warszawska w Centrum Artystycznym Fabryki Trzciny, wycieczki i zwiedzanie zabytków i muzeów warszawskich oraz uroczysty bankiet w Sali Balowej Hotelu Marriott w Warszawie.

Moderatorzy sesji pt. „Pozazawodowe pasje lekarzy”. Od prawej: dr Aśka Mendys-Gatti (malarka, Mediolan), dr Jarosław Wanecki (dziennikarz, Warszawa) – przewodniczący Komisji Kultury NRL, dr Bronisław Orawiec (sportowiec i społecznik, Chicago) – Honorowy Prezes ZLP, Lekarz Naczelny ZPPA. Centrum Konferencyjne Hotelu Mariott w Warszawie. 3 czerwca 2016 r.

 Od prawej: dr Krzysztof Makuch, prof.  Stella Nowicki, dr Bronisław Orawiec.

Dr Bronisław i dr Mieszko Orawcowie w towarzystwie Honorowego Gościa Kongresu prof. dr hab. Zbigniewa Wszołka (w środku) z Mayo Clinic, Floryda. Uroczysty bankiet na zakończenie Kongresu. Hotel Marriott. 4 czerwca 2016 r.

Kongres, w którym wzięło udział wielu najwybitniejszych przedstawicieli medycyny polskiego pochodzenia pracujących w Polsce jak i za granicą, był na wysokim poziomie merytorycznym i w pełni spełnił pokładane w nim oczekiwania.

B. Orawiec