„Marka POLSKA”

Połączony potencjał Polaków zamieszkałych w Kraju oraz rodaków, którzy wybrali życie na emigracji powinien być efektywnie wykorzystany w procesie budowy „Marki POLSKA”.

Wykorzystanie i połączenie potencjału intelektualnego i kapitałowego polskiej diaspory z krajowymi zdolnościami i możliwościami polskich przedsiębiorców powinien być najważniejszą inwestycją państwa polskiego zaplanowaną na najbliższe lata.

Wybitni naukowcy, eksperci, menagerowie zarządzający miliardami dolarów w funduszach inwestycyjnych, prezesi innowacyjnych firm technologicznych z polskimi korzeniami pracują na wszystkich kontynentach, tworząc sukces ekonomiczno- naukowy krajów swojego osiedlenia. Większość z nich oczekuje na inicjatywy i propozycje, umożliwiające im pracę również na rzecz Polski. Nie mają jednak ofert, nie mogą doszukać się systemowych programów prowadzących do kooperacji i współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Integracyjne inicjatywy organizatorów Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie oraz tworzony obecnie program wsparcia „GoPolonia” i powołanie Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej to inicjatywy oddolne, które nie wystarczą. Przyjęty w 2015r. przez Radę Ministrów „Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020” jest jedynie martwym dokumentem zawierającym spis zgłaszanych pomysłów, postulatów i zasad współpracy z Polonią. Jednym z celów rządowego programu miało być m.in. wykorzystanie potencjału polonijnych profesjonalistów na rzecz promocji i budowy pozytywnego wizerunku „Marki Polska”, co pozostało jedynie w sferze planów.

Ponadto w dalszym ciągu nie ma reprezentantów Polonii w Sejmie i Senacie RP. We wrześniu 2018r., w trakcie Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie apelowano o taką reprezentację. Kilka dni później Marszałek Senatu w Krynicy zapowiedział 2 miejsca dla Polonii w Senacie X kadencji (2019-2023). „Polonia jest olbrzymim kapitałem, który należy wykorzystywać, płynie z tego obopólna korzyść” – twierdził marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Do dziś nie ma uchwały ani dyskusji nad zmianami w składzie Sejmu i Senatu. Do dziś (wzorem np. Irlandii) nie doczekaliśmy się ministerstwa ds. diaspory oraz strategii polityki gospodarczej wobec środowisk emigracyjnych. Nie ma nawet odrębnego departamentu w tzw. resortach gospodarczych ds. współpracy gospodarczej z Polakami za granicą, nie ma Rzecznika Gospodarczego Polonii.

Najwyższy czas wywrzeć skuteczną presję na politykach rządzących i opozycji, bo temat jest ważny i ponadpartyjny.

Kolejne Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie już w sierpniu (26-27.08.2019). Po raz czwarty przybędą delegacje Polonii z ponad 30 krajów Świata, ze wszystkich kontynentów oraz polscy przedsiębiorcy i samorządowcy. Ciekawe którzy politycy pojawią się na Forum? Jakie rozwiązania przedstawią, co zadeklarują i co obiecają? Może okres przedwyborczy będzie sprzyjał konstruktywnym regulacjom ustawodawczym, które służyć będą kolejnym pokoleniom Polaków mieszkającym pod każdą szerokościom geograficzną, może stworzą nowoczesną strategię integrującą potencjał intelektualny i kapitałowy wszystkich Polaków na rzecz „MARKI POLSKA”? Może…

(-wz)

www.Polonia4um.com