May 2nd – Polish State Holiday

 

Dear Friends, Family, Compatriots:
 May 2nd is a Polish state holiday.  It honors the flag of the Republic of Poland as well as Polonia and Polish citizens living outside of Poland.  
 The holiday was established in recognition and appreciation of Polonia and Poles living outside of Poland for their achievements and contributions in: regaining Poland’s independence; loyalty and commitment to Poland; and for their continued support and assistance, especially during the most difficult times.
 The reason May 2nd was picked to honor the Polish diaspora and flag was because during communism May 1st was forced upon the population: mandatory marches, flags on light poles, etc.  On the other hand, the law required that flags and other patriotic decorations were to be taken down by no later than May 2nd, so as not to remind the people about the May 3rd Constitution – a symbol of national sovereignty, freedom, civic liberties, and human rights.  The May 3rd Constitution was not taught in schools during communism; it was meant to be forgotten.  Displaying patriotism on May 3rd was strictly forbidden.
    However, Poles and Polonia around the world made sure that the memory and ideas of the May 3rd Constitution would live on.  They did this throughout history in many different ways, from the simple display of the Polish flag to the heroic actions in the spirit of “for our freedom and yours.”  The Chicago Polish Constitution Day Parade, now in its 122nd year, is a prime example of such a stand.

 We hope to see many of you at the parade this Saturday!

http://www.youtube.com/watch?v=Z_V69ou4Jp8

 

 Below you will find wishes from Adam Kwiatkowski, the Republic of Poland Member of Parliament.

 „Wszystkim moim drogim Rodakom mieszkającym poza granicami Ojczyzny z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą życzę wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym. Abyście zawsze czuli się docenieni w waszym zaangażowaniu na rzecz promowania Polski w świecie oraz pomocy w jej rozwoju gospodarczym, kulturowym i naukowym. Dzień Polonii i Polaków za granicą został ustanowiony w dowód uznania i wdzięczności za dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych chwilach.

Różne wydarzenia historyczne i motywy spowodowały rozproszenie Polaków po całym świecie, ale pamięć i troska o Ojczyznę towarzyszy im nieustannie. Polonia i Polacy za granicą byli głosem Ojczyzny, która doświadczała niesprawiedliwości i totalitaryzmu. Do dnia dzisiejszego Rodacy mieszkający poza granicami kraju są świadkami i mecenasami polskiej kultury, myśli, przedsiębiorczości. Ważnym ośrodkiem polskości i więzi z krajem był i pozostał Kościół katolicki, polskie parafie na obczyźnie.
Szanowni Państwo, proszę przyjąć moje wyrazy uznania i szacunku. Jednocześnie proszę Was o pomoc, abyśmy współpracując dla dobra naszej drogiej Ojczyzny mogli przyczynić się do rozwoju Polski i jej znaczenia w świecie.  Adam Kwiatkowski Poseł na Sejm RP”

Agnieszka S.