Misja Polish Warrior Foundation

 

Operacje Wojskowe w Iraku,  Afganistanie oraz w wyniku innych działań, w których aktywnie uczestniczyło  Wojsko Polskie.

 Pomoc ta obejmuje przyznawanie stypendiów dla dzieci poległych Żołnierzy oraz organizowanie różnych form wsparcia i poradnictwa dla Ich rodzin. W nagłych sytuacjach kryzysowych, PWF zapewni rodzinom tych członków polskiego personelu wojskowego, którzy znaleźli się w szpitalu w wyniku poniesienia poważnych ran, jednorazowe wypłaty środków pieniężnych. Środki te będzie można  niezwłocznie  wykorzystac na zakup biletu, zapewnienie opieki nad dziećmi, zakup żywności lub zakwaterowanie. Fundacja PWF zapewni wsparcie dla Żołnierzy oraz ich rodziny w zakresie organizacji pomocy psychologicznej i poradnictwa, jak również działań rehabilitacyjnych.

  Cel The Polish Warrior Foundation

  Kształtowanie świadomości społecznej oraz pozyskiwanie pomocy od  społeczeństwa w celu zaspokojenia potrzeb poszkodowanych członków sił zbrojnych.  Udzielanie pomocy przy organizacji odpowiednich form  rehabilitacji dla poszkodowanych osób.  Organizowanie specjalnych, bezpośrednich programów i innych działań zorientowanych na potrzeby poszkodowanych członków sił zbrojnych.  Udzielanie wsparcia finansowego na edukację dzieci członków personelu wojskowego, którzy polegli w walce bezpośredniej, bądź podczas  ćwiczeń wojskowych.

 Fundacja PWF rozpoczęła swoją działalność w roku 2012 z inicjatywy pułkownika George’a Cunninghama, emerytowanego członka wojsk lotniczych USA, który to przekonał się osobiście, jak bardzo polskim Żołnierzom oraz członkom ich rodzin potrzebna jest pomoc psychologiczna oraz inne formy działań wspierających w związku z traumami poniesionymi w wyniku śmierci, bądź poważnych obrażeń ciała, powstałych zarówno w walce bezpośredniej, jak i podczas ćwiczeń wojskowych. Pułkownik Cunningham uświadomił sobie, że polscy Żołnierze, którzy ucierpieli podczas działań koalicji wspierających operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, powinni mieć zapewnioną opiekę podobną do tej, jaką mają Żołnierze amerykańscy oraz członkowie ich rodzin, dlatego też postanowił zalozyc fundację – The Polish Warrior Foundation –  organizację non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mając w pamięci pozytywny obraz Żołnierzy polskich, zaangażowanie polskiego Ministerstwa Obrony, a jednocześnie będąc świadomym szeregu wyzwań, przed którymi stoją poszkodowani Żołnierze polscy oraz ich rodziny, w październiku 2012 r. zalozyl fundację PWF  jako organizację non-profit ( zgodnie z art. 501(c)(3) amerykańskiego Kodeksu Podatkowego). Siedziba PWF znajduje się w Waszyngtonie DC, (Dystrykt Columbia).

 Polska nadal aktywnie uczestniczy w walce z terroryzmem oraz jest nieprzerwanie uznawana przez Stany Zjednoczone za ważnego partnera strategicznego.

Wojsko Polskie, bądź siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, mają za sobą szczytną tradycję bohaterstwa oraz ugruntowane poszanowanie dla zasad demokracji. Polacy byli zawsze gotowi bronić swobód i osiągnięć demokracji.

 

Agnieszka Kucharska

Executive Director

[email protected]

www.polishwarriorfoundation.org