Nagrody Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego w 2010 roku

Honorees

 

 

 Około czterystu osób uczestniczyło w dorocznym 41. Bankiecie Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego, który odbył się 29 października w salach bankietowych White-Eagle w Niles, koło Chicago. Organizatorem był Kongres Polonii Amerykańskiej  na stan Illinois.

Honorees

Laureaci Dziedzictwa Polskiego z prezesem KPA, Frankiem Spulą i prezeską KPA-IL, Mary Anselmo.  Foto: Teresa  B. Buckner

Tradycyjnie w październiku odbywa się w całych Stanach Zjednoczonych wiele imprez promujących polsko-amerykańskie dziedzictwo. W stanie Illinois najważniejszą jest Bankiet Dziedzictwa, na której wręczane są Nagrody Dziedzictwa osobom i organizacjom wnoszącym wkład w polsko-amerykańskie dziedzictwo, posiadającym osiągnięcia w dziedzinie kulturalnej, charytatywnej, społeczno-politycznej, biznesowej i innych.

Tegoroczny Bankiet Dziedzictwa miał na celu upamiętnienie 70. rocznicy Tragedii Katyńskiej oraz upamiętnienie ofiar katastrofy w Smoleńsku z 10. kwietnia 2010 roku; uhonorowanie 30. lecia działalności Solidarności oraz 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

Uroczysty Bankiet Dziedzictwa, który odbył się w godzinach popołudniowych, poprzedziła godzina koktajlowa, podczas której członkowie KPA oraz przybyli goście mieli okazję, poznać się i  porozmawiać na interesujące ich tematy.

Wśród honorowych gości  przybyłych na Bankiet byli min. : Pat Quinn, gubernator stanu Illinois, Jesse White, Sekretarz Stanu Illinois, Kongresmenka Jane Schakovsky, Joseph Lyons, poseł stanowy; Michael Zalewski, najstarszy rangą Radny Chicago i wielu innych znamienitych gości.

Quinn

Gubernator stanu Illinois – Pat Quinn (w środku)z laureatami Nagrody Dziedzitwa: Zygmunt Golinski, Prezes Kola Solidarnośc, Steve Pocztowski, Leszek Gill, Ewa Jakubowski, Krystyna Pasek, Mary Anselmo, prezes KPA-IL, Maria Seweryn. Foto: A. Mikolajczyk

Uroczystego rozpoczęcia bankietu dokonała Mary Anselmo, prezeska wydziału KPA na stan Illinois.  Sztandary zostały wprowadzone przez poczty polskich Kościuszkowców.  Hymny – polski i amerykański – odśpiewał Jaroslaw Spychalski.

Prezeska Wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois, Mary Anselmo, jako gospodarz bankietu serdecznie przywitała przybyłych gości.  W przemówieniu nawiązała do bogatej historii KPA oraz najważniejszych osiągnięć tej organizacji. Wskazała także na potrzebę zebiegania przez Polonię o poparcie polityków dla spraw polonijnych. Mówiła o potrzebie szerszej reprezentacji Polonii we władzach miasta Chicago i Illinois.

          Po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez ks. Tadeusz Dzieszko i minutowej ciszy za tragicznie zmarłych w katastrofie Smoleńskiej rozpoczął się uroczysty obiad.

          W części artystycznej przed rozdaniem nagród wystąpił także Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca ZNP „Wici” pod kierownictwem dyrektora artystycznego Magdaleny Solarz, który wykonał dwa polskie narodowe tańce: Poloneza i Mazura.

Po części artystycznej goście bankietu wysłuchali przemówień kilku mówców m.in.: Konsula Generalnego RP Zygmunta Matyni, który pogratulował uhonorowanym Nagrodami Dziedzictwa i podziękował KPA za dotychczasową współpracę.

Kolejnym mówcą był Frank Spula, prezes Krajowego Kongresu Polonii Amerykańskiej i PNA. Prezes Spula złożył gratulacje laureatom oraz nowemu zarządowi wydziału, na czele z prezesem Mary Anselmo, za zorganizowanie Bankietu Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego.

          GUBERNATOR Niespodziewanym gościem na Bankiecie Dziedzictwa był Pat Quinn, gubernator stanu Illinois. W jego przemówieniu nawiązywał do dwukrotnych wizyt w Polsce, do ogromnego wkładu Polonii amerykańskiej na rzecz stanu Illinois.

Gubernator świetnie zna Polskę, historię naszego kraju.  Jego wykładowcą był w przeszłości Jan Karski. W liście gratulacyjnym, który został zamieszczony w książcze wydanej  z okazji 41. Bankietu Dziedzictwa,  Pat  Quinn napisał:”Ziemia Lincolna [tak nazywany jest stan Illinois-dop.AM] jest dumna z tego, że jest miejscem zamieszkania największej liczby Polaków poza granicami Polski. Tragiczna śmierć [Prezydenta Kaczyńskiego i innych ofiar] była bardzo mocno odczuwana tutaj i mieszkańcy naszego stanu przeżywali żałobę wspólnie z ludźmi w Polsce w czasie narodowej żałoby. Czuję się uhonorowany uczestnicząc  tutaj w tych wydarzeniach upamietniających tę tragedie, i z drugiej strony spoglądamy w lepszą przyszłość mieszkańców Polski i Polonii amerykańskiej w  stanie Illinois”.

Jedną z propozycji Komitetu Organziacyjnego Bankietu było zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiSu jako głównego mówcę.  W liście, który wysłał 27. sierpnia b.r. podziękował za wystosowane do niego zaproszenie do wygłoszenia głównego przemowienia. Napisał, że: „Konieczność czuwania nad rekonwalescencją mojej mamy nie pozwala mi jednak na planowanie dłuższej podróży […] Bardzo liczę na dalsze kontakty z panią przewodniczącą. Prosze przyjąć najserdeczniejsze życzenia pomyślności dla wszystkich członków KPA Stanu Illinois”. List Jarosława Kaczyńskiego, opublikowany został w pamiątkowej książce bankietu.

 LAUREACI NAGRODY DZIEDZICTWA POLSKO AMERYKAŃSKIEGO w 2010

POLISH AMERICAN HERITAGE AWARD RECIPENTS IN 2010

 NAGRODĘ DZIEDZICTWA POLSKIEGO 2001 – 2010 Heritage Award

 otrzymał Steve E. Pocztowski.  Amerkanin polskiego pochodzenia. Od 36 lat działa aktywnie w związkach zawodowych kierowców ciężarówek (Teamsters Local 705).  W ostatnich latach pełni funkcję skarbnika-sekretarza liczącego około 100,000 związku zawodowego w aglomeracji chicagowskiej.  Jest on pierwszym Polonusem w Chicago, który otrzymał wiele znaczących nagród za dzialalność związkową. Kilkadziesiąt osób z jego związku uczestniczyło w odebraniu przez niego Nagrody Dziedzictwa.

HISTORYCZNĄ NAGRODĘ DZIEDZICTWA POLSKIEGO 2001

HISTORIC AWARD: KATYN MONUMENT COMMITTEE

otrzymał Komitet Budowy Pomnika Katyńskiego w Chicago. Odebrała go pani  Maria Seweryn, żona zmarłego tragicznie w tragedii pod Smoleńskiem Wojciecha Seweryna, pomysłodawcy i głównego architekta Pomnika Katyńskiego w Niles. 

 HISTORYCZNĄ NAGRODĘ otrzymało również Koło Solidarność w Chicago, które działa pod przewodnictwem  Zygmunta Golinskiego. Głównym celem tego koła jest”obrona prawdy historycznej o tamtych doniosłych wydarzeniach w Polsce. Jak również obchody rocznic powstania NSZZ Solidarność i rocznic wprowadzenia stanu wojennego”.

 KULTURALNA NAGRODA DZIEDZICTWA POLSKIEGO 2001

CULTURAL AWARD – CHOPIN THEATRE

została przyznana Teatrowi Chopina w Chicago. Otrzymał ją Zygmunt Dyrkacz, założyciel i dyrektor.  Teatr Chopina działa w dawnym tzw. Trójkącie Polonijnym u zbiegu ulic: Division, Milwaukee i Ashland, gdzie kiedyś było centrum polskiej społeczności w Chicago. Zamierzeniem Dyrkacza jest przekonanie władz Chicago do powrotu do nazwy „Polski Trójkąt” („Polish Triangle”). 

Teatr Chopina wystawia rocznie około 500 różnego rodzaju przedstawień teatralnych, organizuje koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury polskiej i amerykańskiej.  Zygmunta Dyrkacza wspiera w działalności jego małżonka Lela Headd, Afro-Amerykanka, W ciągu ostatnich 20. lat działalności Teatr Chopina wystawił około 7,000 przedstawień. Informacje o Teatrze Chopina: http://www.chopintheatre.com/

 NAGRODA DZIEDZICTWA POLSKIEGO ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ

COMMUNITY AWARD-INFORMATOR

została przyznana Leszkowi Gilowi, wydawcy Informatora Polonijnego.  Jest to swoista encyklopedia o Polonii, zawiera ponad 1600 stron. Na jej stronach znajdują się informacje o organizacjach polonijnych, prezentowanych jest kilka tysięcy polonijnych biznesów działających w stanie Illinois i w USA. Informator ukazuje się od 20 lat. Jest to znakomity podręcznik dla mieszkańców naszego stanu, dla Polonii, dla władz, w szczególności pomaga nowo przybyłym imigrantom do USA.

jakubowski NAGRODA DZIEDZICTWA POLSKIEGO ZA DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNĄ

PHILANTHROPIC AWARD – EVA JAKUBOWSKI

została przyznana Evie Jakubowskiej.  Jest ona współzałożycielką sieci sklepów Shop & Save, piastuje funkcję szefa finansów w tej firmie, gdzie nadzoruje operacje finansowe kilku dużych supermarketów. http://www.shopandsavemarket.com/

 W ostatnich latach prowadzi szeroko zakrojoną działalność filantropijną, wspierając swoimi umiejetnościami, wiedzą i finansowo wiele organizacji charytatywnych.  Wśród jej zaproszonych gości poza mężem Cezarym, dziećmi, bliską rodziną obecny był m.in. Michael Zalewski, najstarszy rangą Radny miasta Chicago. Wśród organizacji które wspiera Eva Jakubowski są: Paderewski Symphony Orchestra, Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie, Fundacja Dar Serca, Fundacja Dar Życia oraz Fundacja „United in Service”, której jest założycielką. Pani Eva Jakubowska  w swoim przemówieniu dziękowała rodzinie, przyjaciołom za wspieranie jej działalności na rzecz innych. 

Na fotografii, Eva Jakubowski z mężem Cezarym , mamą Marią i siostrą. Foto: K. Teller

Pani Jakubowska przyjechała do USA jako 10. letnia dziewczynka z siostrą i rodzicami. Zdobyła świetną edukację. Potrafi łatwo zjednywać ludzi do współpracy. Z jej umiejętnościami wydaje się, że jest to początek działalności na coraz szerszą skalę zarówno w świecie biznesu, jak również w sferze filantropijnej.

 NAGRODA PREZESA KPA NA STAN IL

PRESIDENT’S AWARD: CHRISTOPHER KURCZABA

Nagrodę Prezesa KPA za całokształt długoletniej pracy dla Krajowego KPA, a przede wszystkim dla Wydziału Illinois, otrzymał Christopher Kurczaba, który przez 10 lat był prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan  Illinois.  Kurczaba jest prawnikiem, specjalizujacym się w prawie imigracyjnym.  Został odznaczony przez Prezydentów Polski; Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Lecha Kaczyńskiego za jego działalność na rzecz spraw polskich.

 NAGRODA DZIEDZICTWA POLSKIEGO ZA DZIAŁALNOŚĆ HUMANITARNĄ

HUMANITARIAN AWARD: GIFT FROM  THE HEART FOUNDATION

otrzymała Fundacja Dar Serca. Odebrała ją prezes Krystyna Pasek.  Fundacja działa od 23 listopada 1988 roku, pomagając chorym dzieciom, które przyjeżdżają z Polski na operacje w USA. Zabiegi operacyjne oferują różne szpitale. Fundacja pomaga zaś chorym dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w czasie ich pobytu w Chicago.  Pomaga w zapewnieniu pobytu, transportu do i ze szpitali i w okresie rekonwalescencji.  Jest to kolejny przepiękny przyład współpracy polsko-amerykańskiej na rzecz pomocy dla chorych dzieci. Szacuje się, że około 500 chorych dzieci i młodzieży skorzystało z pomocy Fundacji w czasie jej dzialałności. Informacje o Fundacji: http://www.darserca.org/

  Dr. Anna Szpindor, członek Komitetu Organizacji Bankietu  sponsorowała udział 10 polonijnych studentów z różnych uczelni chicagowskich w Bankiecie Dziedzictwa. Studenci wręczali kwiaty laureatom Nagród Dziedzictwa.  Jest to kolejny przykład współpracy z młodymi Polonusami i sposób zachęcenia do wykorzystania ich talentow, wiedzy dla Polonii.

Laureaci

Wspólna pamiątkowa fotografia. Laureaci, goście i organizatorzy Bankietu Dziedzictwa. Foto: K.Teller

 Jako jedna z osób w Komitecie Organizacyjnym Bankietu Dziedzictwa pragnę pogratulować Laureatom Nagród Dziedzictwa, życzyć im dalszej owocnej działalności na rzecz Polonii, Polski i USA. Czułem się uprzywilejowany pracując przez wiele miesięcy nad przygotowaniem tej uroczystości. To wydarzenie pozwala nam jako Polonii odczuwać dumę z tego, że Polonia w Chicago, Illinois ma wiele do zaoferowania nie tylko samej Polonii, ale także dla stanu Illinois i dla spraw polskich.

Strona internetowa KPA, IL: http://www.pac-il.org/

 Tekst Andrzej Mikołajczyk przy współpracy Krystyny Teller, Polish News

 Galeria zdjęć z Bankietu Dzidzictwa na:

https://www.polishnews.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=310