Nasza niepodległa

Nie wolno nam zapomnieć

Rządy ostatniego króla Stanisława Poniatowskiego, doprowadziły nasz kraj do narodowej niewoli. Jego uzależnienie się od carycy Katarzyny spowodowało, że władczyni Rosji zaczęła ingerować w politykę naszego państwa, wkrótce doprowadzając do jego zniewolenia. Na 123 lata, nasz kraj zniknął z mapy politycznej Europy.

Lata niebytu

Przez lata naszej niewoli narodowej każdy Polak, że kiedyś nasz kraj był wolną Ojczyzną. Każdy prawdziwy patriota pragnął, by droga Ojczyzna znów zajaśniała jako potęga ekonomiczno- polityczna na arenie całego świata. Dlatego też, przez lata pojawiały się myśli o powstaniach, które miały nam przywrócić utraconą wolność. Mijały lata, a nasze zrywy narodowe, nie przyniosły nam żądanego rezultatu.

Obóz z Józefem Piłsudskim na czele

Z czasem skupiony wokół Józefa Piłsudskiego obóz polityczny, za głównego wroga uważał Rosję. Zwolennicy marszałka, opowiadali się za współpracą wojskową z Austro – Węgrami. W czerwcu 1908 roku, działacze organizacji bojowej z inicjatywy Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, powołali tajny Związek Polskiej Walki Czynnej. We Lwowie utworzono także z inicjatywy Piłsudskiego Związek Strzelecki, zaś w Krakowie, Towarzystwo Strzelec. Młodzież, która w tych organizacjach pobierała nauki, otrzymała wychowanie w duchu patriotycznym i bojowym.

I wojna światowa

Na początku I wojny światowej, w podkrakowskiej miejscowości Oleandry, Piłsudski sformował polski oddział I Kompani Kadrowej, w której skład weszła szkolona we wspomnianym towarzystwie młodzież. W 1915 roku, Legiony Polskie liczyły już ponad 20 tysięcy żołnierzy. Gdy w Rosji wybuchła rewolucja, dla Józefa Piłsudskiego nie stanowiła ona większego zagrożenia. Sukcesywnie zaczęły się klarować się losy I wojny światowej oraz naszej niepodległości. Wojna zakończyła się w dniu 11 listopada 1918 roku, z chwilą podpisania przez Niemcy rozejmu pod Paryżem.

Wówczas to, Rada Regencyjna czyli Rząd Tymczasowy Polski, przekazał władzę Józefowi Piłsudskiemu, w nowo narodzonym kraju. Od tej pory, utarło się powiedzenie, że znów wybuchła Polska.

 

Jan Piekałkiewicz

W uznaniu wielkich historycznych zasług dla niepodległości i chwały Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 roku został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego

https://pl.wikipedia.org/

Redakcja Polish News zaproszona została na wystawę do skarżyskiego MCK, poświęconą wielkim bohaterom Polski, dzięki którym całe pokolenia Polaków mówią w wolnym kraju ukochaną mową polską.

EWA MICHAŁOWSKA – WALKIEWICZ