Niezwykle udany bankiet na rzecz polskiego seminarium

 

 

 

 

Podczas bankietu Ksiądz Kardynał Francis George wręczył Romanowi F. Szabelskiemu, Dyrektorowi Wykonawczemu Cmentarzy Katolickich Archidiecezji Chicago nagrodę Caritas Christi. Każdego roku nagroda ta przyznawana jest osobie, która wyróżnia się otwartością w różnorodności posługiwania, wrażliwością kulturową oraz oddaniem dla Polonii i Archidiecezji Chicago.

Ksiądz Kardynał Francis George i czterech nowych seminarzystów

Podczas uroczystego obiadu z radością powitano czterech nowych seminarzystów przybyłych w tym roku do Seminarium Biskupa Abramowicza. Dzięki licznemu uczestnictwu ponad 320 gości, podczas bankietu z przekazanych donacji, cichej aukcji oraz księgi pamiątkowej zebrano fundusze pozwalające na realizowanie misji i utrzymania tego polonijnego seminarium, którego celem jest przygotowanie kulturowe, językowe i formacyjne do posługi kapłańskiej w Archidiecezji Chicago, a szczególnie wśród naszej Polonii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom bankietu, sponsorom, oraz przedstawicielom mediów, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznego bankietu dobroczynnego na rzecz Seminarium Biskupa Abramowicza.

 

Podczas bankietu przemawiał m.in Bp Andrzej Wypych

Donacje na rzecz Seminarium Biskupa Abramowicza można jeszcze przesyłać na adres: 750 N. Wabash Ave., Chicago, IL 60611.

Wszystkim za ogromną życzliwość życzymy serdeczne Bóg zapłać!

Seminarium Biskupa Abramowicza