Po 15 miesiącach izolacji Forum Gospodarcze Polonii w Tarnowie ponownie „na żywo”!

W dniach 27-28 sierpnia 2021r. już po raz szósty zorganizowane będzie Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie. Dwudniowe wydarzenie o charakterze międzynarodowym, którego celem jest wzmocnienie współpracy i więzi pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, organizacjami prowadzącymi swoją działalność na całym Świecie, a także podjęcie dyskusji o niezwykle istotnych, z punktu widzenia Rodaków, tematach dotyczących współpracy i integracji z krajem macierzystym w obszarze gospodarki, kultury, nauki oraz zachowania tożsamości narodowej. Tegoroczna edycja ma szczególną wymowę, bo to pierwsze możliwe spotkanie face2face po piętnasto-miesięcznej covidowej izolacji.

Obecnie Forum w Tarnowie to największy event w Polsce poświęcony współpracy gospodarczej Polonii z polskimi przedsiębiorcami, samorządami i organizacjami otoczenia biznesu. W trakcie Forum przedstawiciele biznesu, polityki oraz organizacji o profilu gospodarczym, wezmą udział w panelach dyskusyjnych oraz będą mieli możliwość pozyskania partnerów biznesowych w ramach dedykowanych spotkań B2B. Dużo miejsca w dyskusjach zajmą również tematy związane z trudnościami z jakimi mierzy się nie tylko lokalna, ale również globalna gospodarka i procesem wychodzenia z kryzysu wywołanego wybuchem pandemii.

Podczas tegorocznego Forum, po raz kolejny zostaną wręczone wyróżnienia „Orzeł Gospodarczy Polonii Świata” dla firm, organizacji i osobowości, które w sposób wyjątkowy i skuteczny promują Polska Markę na Świecie, oferują polskie produkty i usługi, a także wspierają polskich przedsiębiorców w krajach swojego zamieszkania i prowadzonej działalności. W tym roku dodatkowo zostanie przyznana nagroda w kategorii: Kobieta Sukcesu, co wiąże się z ogłoszonym Rokiem Kobiet (100 lecie Konstytucji Majowej).

Forum w Tarnowie zawsze gromadzi liczną reprezentację organizacji polonijnych. Biorą w niej udział przedstawiciele z ponad 30 krajów Świata, ze wszystkich kontynentów.

Interesujące panele, debaty, spotkania B2B, prezentacje ofert biznesowych oraz Gala Biznesu sprawiają, że Forum cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a goście zawsze wracają z bagażem nowych kontaktów, przyjaźni, a często z dobrze zapowiadającą się perspektywą rozwoju biznesu na wielu międzynarodowych rynkach.

Warto więc zaplanować urlop w Polsce w terminie umożliwiającym udział w Forum.

Rejestracja, szczegóły i warunki udziału są dostępne na stronie www.Polonia4um.com

Redakcja Polish News od pierwszej edycji jest Patronem Forum w Tarnowie. W imieniu Organizatora oraz naszej Redakcji zapraszamy polonijnych przedsiębiorców i organizacje z USA do udziału w tym wydarzeniu. Warto być w Tarnowie.

fgsp2021-v4.mp4 – Google Drive

(Red. AW)