O Grupie Wyszehradzkiej na Uniwersytecie Illinois w Chicago

 

Konsul Generalny RP w Chicago Piotr Janicki spotkał się ze studentami stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Illinois w Chicago, gdzie wygłosił wykład z okazji 26-lecia współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w której przewodnictwo sprawuje właśnie Polska.

Studenci mieli możliwość zadania Konsulowi Janickiemu szeregu pytań o współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale również o wyzwania społeczne i gospodarcze w Europie i polską perspektywę na ich rozwiązanie.

 
Wśród poruszanych kwestii znalazły się historia Grupy Wyszehradzkiej i państw wchodzących w jej skład, współpraca gospodarcza i energetyczna Polski z sąsiadami, kwestie ochrony klimatu, kwestie obronności i sprawy migracji.
 
Uniwersytet Illinois jest stanową uczelnią, której chicagowski oddział kształci największą liczbę studentów spośród wszystkich uczelni wyższych w mieście.
 
####
 
Consulate General of the Republic of Poland in Chicago
1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
ph: 1 (312) 337 8166, ext. 218
Website: www.chicago.mfa.gov.pl
Twitter: @PLinChicago
Facebook: Polish Consulate in Chicago