O prawach kobiety w Islamie.

 

W  dniu 7-go października w siedzibie Gubernatora prowincji Ghazni odbyło się spotkanie środowisk kobiecych z Wysokim Przedstawicielem Cywilnym Stanów Zjednoczonych Dowództwa Regionalnego East panią Karen Decker oraz Zespołem Doradczym z Królestwa Jordanii. W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki organizacji pozarządowych, Departamentu ds. Kobiet, dziennikarki, położne i studentki uniwersytetu w Ghazni. Głównym zagadnieniem spotkania były prawa kobiet w Islamie, które w Afganistanie są nagminnie łamane. Jako przykład naruszania praw kobiet, przedstawiono umożliwianie nauki dziewczynkom z południa prowincji tylko do 6 roku życia. Zespół z Jordanii, poprzez przekazy multimedialne przedstawił pogląd, że religia islamska traktuje kobiety zawsze na równi z mężczyznami i nie zabrania im pobierania nauki.

 Na zakończenie panie spotkały się z Przewodniczącym Komisji Wyborczej prowincji, który zachęcał je do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach oraz do propagowania w swoich środowiskach głosowania kobiet.

 Podsumowanie wizyty Zespołu Doradczego z Jordanii odbyło się w bazie Polskich Sił Zadaniowych „White Eagle”, z udziałem dowódcy XIII Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego gen. bryg. Marka Sokołowskiego.

Tekst: Angelika Szyszło, mjr Dariusz Osowski

 

Zdjęcie: mjr Marek Pawlak