Obchody Święta Niepodległości w Chicago

W uroczystości wzięlo udział ponad 200 zaproszonych gości: przedstawicieli organizacji polonijnych działających na obszerze kilku stanów Środkowego Zachodu USA, weteranów, nauczycieli, działaczy polonijnych i przedstawicieli duchowieństwa polonijnego, w tym Andrzej Wypych , biskup pomocniczy archidiecezji chciagowskiej.

O obchodach polskiego narodowego święta nie zapomnieli także lokalni amerykańscy politycy.

Przemówienie z okazji Święta Niepodległości Polski wygłosiła Paulina Kapuścińska, Konsul Generalny RP w Chicago. Pani Konsul pełni swoją funkcję konsularną od września b.r. Były to dla niej i dla jej męża pierwsze obchody Święta Niepodległości celebrowane z Polonią w Chicago. Jest ona pod wielkim wrażeniem bogactwa dokumentów zachowanych w Muzeum Polskim w Ameryce.

Podczas swojego wystąpienia, Konsul Generalny RP w Chicago Paulina Kapuścińska przypomniała zgromadzonym, że 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów i opresji ze strony trzech wrogich wówczas mocarstw: austriackiego, pruskiego i rosyjskiego. Podkreśliła również, że obecna Polska to kraj utrzymujący bardzo dobre stosunki ze sąsiadami, a także kraj udanych przemian gospodarczo-ustrojowych i wzór dla wielu państw o podobnej historii.

Ważną postacia w odzyskaniu niepodległości Polski był Jan Ignacy Paderewski, artysta, mąż stanu, który przekonał Prezydenta USA – Neala Wilsona i amerykańskie elity polityczne o potrzebie przywrócenia niepodległości. Paderewski był wyrazicielem głebokiego pragniena Polonii amerykańskiej, która wspierała te dążenia na wiele sposobów. W miejscu gdzie znajduje się Muzeum Polskie rekrutowani byli żołnierze do armii Hallera, którzy potem byli kierowani an szkolenie wojskowe.

W Muzeum Polskim w Ameryce znajduje się pióro którym Jan Ignacy Paderewski reprezentujący Polskę podpisywał na paryskiej konferencji pokojowej Traktat Wersalski.

Biskup Andrzej Wypych w krótkim przemównieniu nazwał Muzeum „sanktuarium polskości”. Podkreślił, że Bóg jest dawcą fundamentalnego prawa jaką jest wolność.

Z okazji Święta Niepodległości Polski za zasługi dla kraju odznaczono polonijnych działaczy, budowniczych Pomnika Katyńskiego.

Krzyżem Kawalerski Orderu Zasługi RP zostali odznaczeni:

Joseph Drobot, Prezes Uni Polsko-Ryzmsko Katolickiej w USA za jego działalność na rzecz promowania polskości w USA. Unia Polsko-ryzmskoKatolicka jest właścicielem budynku, w którym znajduje się Muzeum Polskie w Ameryce.

Adam Lizakowski – polonijny poeta. Autor 12 tomików poezji. Jego poezja została przetlumaczona na kilka innych języków.

Maria Kaproń – nauczycielka, autor ponad 100 publikacji

Cynthia Mitchel.

Wyróżnienia przyznano także osobom zangażowanym w budowę Pomnika Katyńskiego w Chicago, które nie były obecne na akademii.

Paulina Kapuścińska, Konsul Generalny RP w Chicago po wręczeniu odznaczenia Adamowi Lizakowskiemu

Paulina Kapuścińska, Konsul Generalny RP w Chicago w otoczeniu osób odznaczonych z okazji Święta Niepodległości

Podziękowanie w imieniu odznaczonych osób wygłosił Joseph Drobot. Był wzruszony odznaczeniem, dziekował w imieniu własnym, pracowników Uni Polsko-Rzymsko-Katolickiej i pracowników Muzeum Polskiego. Podkreślił bardzo mocno, ze to odznaczenie jest możliwe dzięki wielu poprzednim generacjom Polaków, którzy pielęgnowali polskość.

 

Joseph Drobot w trakcie podziękowania. Powadzący akademię, Konsul Robert Rusiecki (z prawej).

Konsulat RP zorganizował w minionym tygodniu także uroczystość z okazji obchodów Święta Niepodległości dla korpusu dyplomatycznego w Chicago. W „Wietrzym Mieście” znajduje się ponad 70 zagranicznych placówek dyplomatycznych, działających na obszarze Środkowego Zachodu.

Adam Lizakowski, Paulina Kapuścińska, Konsul Generalny, Biskup Andrzej Wypych w otoczeniu
Ułanów Kościuszkowskich

W poniedziałek obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych Dzień Weteranów. Z tej to okazji podkreślono wkład weteranów w walce o niepodległość Polski i Ameryki.

 

W czasie uroczystości w Muzeum Polskim miał miejsce recital fortepianowy w wykonaniu

Krystiana Tkaczewskiego. W programie muzycznym znalazły się min. utwory Fryderyka Chopina – 4 mazurki,Andante Spianato i Grande Polonaise Brilliante. Artysta został nagrodzony kilkakrotnymi owacjami.

Krystian Tkaczewski urodzil sie w Tarnowie. Jego kariera muzyczna obejmuje edukacje muzyczną w Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu, a obecnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie Hartford, w stanie Connecticut. Artysta występował w dwudziestu trzech krajach, na pięciu kontynentach.

Paulina Kapuścińska, Konsul Generalny wśród Ułanów.
Ułani Kościuszkowscy wzbogacają swoją obecnością i strojami wiele uroczystości polonijnych. W tym roku Ułani obchodzą 15. lecie wznowionej działalności organizacyjnej. Tradycje tej organziacji mają ponad stuletni rodowód.

Proklamacje z okazji Narodowego Święta Niepodległości wydały biura Gubernatora Stanu Illinois Pata Quinna, Burmistrza Chicago Rahma Emanuela oraz Prokurator Generalnej Lisy Madigan. Specjalne oświadczenie z okazji polskiego Narodowego Święta Niepodległości wydał Skarbnik Stanu Illinois Dan Rutherford.

Przez cały weekend w Chicago odbywało się wiele innych patriotycznych uroczystości przygotowane przez organizacje polonijne. W polonijnych kościołach były odprawione msze w intencji Ojczyzny.

 

@ Tekst Andrzej Mikołajczyk

Foto: Teresa B. Buckner

Foto1: Przemówienie z okazji Święta Niepodległości Polski wygłosiła Paulina Kapuścińska, Konsul Generalny RP w Chicago. Uroczystą akademie prowadził Konsul Robert Rusiecki (z prawej).

Fotor2: Paulina Kapuścińska, Konsul Generalny RP w Chicago w otoczeniu osób odznaczonych z okazji Święta Niepodległości

Foto3: Ułani Kościuszkowscy wzbogacają swoją obecnością i strojami wiele uroczystości polonijnych. W tym roku Ułani obchodzą 15. lecie wznowionej działalności organizacyjnej. Tradycje tej organziacji mają ponad stuletni rodowód.