OBRAZY MICHAŁA PORĘBY

  Muzeum Okręgowe w Tarnowie we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków, oddział w Tarnowie jest organizatorem cyklu wystaw pod wspólnym hasłem: TARNOWSCY ARTYŚCI W GALERII MUZEALNEJ. Celem cyklu jest promowanie dorobku tarnowskich artystów plastyków. Kolejna wystawa w tym cyklu: „Michał Poręba – malarstwo” zostanie otwarta 7 lutego 2011 r. o godz. 18.

 

Michał Poręba urodził się w 1964 roku w Tarnowie. W 1992 r. ukończył studia w WSP w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ireny Popiołek i prof. Aleksandra Pieńka. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, a także działaniami parateatralnymi i performance.
Jest nauczycielem i wykładowcą z kilkunastoletnim doświadczeniem i ogromnym dorobkiem, zarówno w dziedzinie edukacji, jak i twórczości. Pracował w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej, a także wykładał w Krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Wraz z Elżbietą i Witoldem Pazerami prowadził pracownię plastyczną w Tarnowskim Centrum Kultury, gdzie zajmował się organizowaniem plenerów, seminariów, wykładów i warsztatów. Współpracował z InSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę) – Polski Komitet w Łodzi i ODM w Tarnowie. W TCK stworzył autorski Teatr Plastyczny APRAPLA, który z powodzeniem występował na wielu festiwalach, np.: Festiwal Działań Plastycznych i Teatralnych w Tczewie oraz Festiwal Komedii TALIA w Tarnowie.
Pracował w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie gdzie uczył malarstwa i rysunku. Jest wykładowcą na podyplomowym kursie z zakresu „Sztuka” organizowanym przez MCDN.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć w dziedzinie twórczości. Jest autorem pomnika Jana Szczepanika – „Polskiego Edisona”, usytuowanego w centrum Tarnowa. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród.
Wystawa będzie czynna do 6 marca 2011 r.

Sponsor: HORTAR.Wystawę wspiera Mecenas Muzeum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

ONITSCHÓWKA W TARNOWIE

Wyjątkowy budynek w centrum Tarnowa, przez jednych nazywany „Dworkiem”, przez innych „Zajazdem”, czyli dzisiejsza siedziba Muzeum Etnograficznego ma jeszcze – jak się okazuje – jeszcze jedną historyczną nazwę „Onitschówka”.

Odkrył to Piotr Gryglaszewski, który napisał monograficzną pracę „Onitschówka w Tarnowie. Od podmiejskiego dworu do Muzeum Etnograficznego”, zaś w formie bardzo ciekawej książki opublikowało ją Wydawnictwo Wilczyska.

W miniony poniedziałek odbyła się promocja tej książki właśnie w Onitschówce – siedzibie Muzeum Etnograficznego. Jest  to jeszcze jedna ciekawa propozycja do biblioteki tarnovianów, którą można nabyć w tarnowskim Muzeum Okręgowym.

  

NOWY ROCZNIK TARNOWSKI

Ukazał się kolejny numer znanego wydawnictwa dla miłośników historii i dziejów regionu.

„Rocznik Tarnowski” jest najstarszym w Tarnowie, założonym w 1990 roku, czasopismem o charakterze popularno-naukowym, zawierającym także część opracowań spełniających wymagania stawiane opracowaniom naukowym. Wśród artykułów dominuje tematyka historyczna, nie brak jednak prac z dziedziny historii sztuki, etnologii, a także polemik czy memuarystyki.

 

W 2010 roku wydano 15 tom „Rocznika Tarnowskiego”, który zawiera artykuły: 1) Alicja Majcher-Węgrzynek, Wspomnienia o Janinie Kupiec i Jerzym Kochanowskim, 2) Anna Surmiak, Barbara Bułdys, Stanisław Potępa, 3) Lucyna Marzec-Pałach, Bibliografia Stanisława Potępy, 4) Kazimierz Bańburski, Niepodległościowe dążenia Polaków w monarchii austro-węgierskiej pod koniec I wojny światowej, 5) Istvan Kovacs, Kraj, który ze samym sobą graniczy, 6) Rudolf Zacek, Międzynarodowe konteksty powstania Republiki Czechosłowackiej, 7) Peter Svorc, Włączenie Słowacji do nowego państwa a powstanie Czechosłowacji, 8) Mykoła Łytwyn, Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa i próby jej porozumienia z odrodzoną Polską, 9) Tomasz Szubert, Zabiegi cesarza i króla Karola o pokojowe zakończenie I wojny światowej, 10) Jacek Feduszka, Generał Józef Bem i jego koncepcja powstania narodowego na tle polskiej myśli insurekcyjnej 1831-1863, 11) Tomasz Szubert, Generał Bem i Legion Polski w Wiedniu w październiku 1848 r., 12) Istvan Kovacs, Generał Józef Bem i siedmiogrodzka kampania letnia w 1849 r., 13) Zsolt Szabo, Śladami Generała Józefa Bema w Siedmiogrodzie, 14) Barbara Bułdys, Fenomen Mościc. Architektura przedwojennej dzielnicy przyfabrycznej, 15) Kinga Sołtys, Książę niezłomny. Roman Sanguszko, zesłaniec na Sybir, 16) Barbara Idler, Manuela Stadnicka, 300 lat manufaktury w Miśni – porcelana z kolekcji Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 17) Mieczysław Kędzior, Moje muzykowanie, 18) Andrzej Skowron, Melioracja pastwiska gminnego w Wólce Mędrzechowskiej w 1914 roku, 19) Małgorzata Budzik, Tarnowskie Azoty. Kilka uwag o znaczeniu „małej prasy” w latach 1953-2010, 20) Paweł Glugla, Straty ludności polskiej w latach 1939 – 1945 na przykładzie parafian św. Rodziny w Tarnowie, 21) Mieczysław Czosnyka, Blanka Halicka wł. Helena Zborowska – zapomniana powieściopisarka historyczna regionu tarnowskiego.