Ogromny sukces afgańsko-polskiej współpracy!

 

          Trzy dni temu funkcjonariusze Narodowego Dyrektoriatu Bezpieczeństwa (NDS) we współpracy z komórkami Polskich Sił Zadaniowych dokonali w Ghazni przejęcia transportu komponentów do produkcji materiałów wybuchowych domowej produkcji (z ang. Homemade Eksplosives – HME). Materiały przewożone były z Pakistanu w konwoju transportującym żywność. W jednej z ciężarówek, za workami z produktami żywnościowymi, między innymi fasolą i ryżem, znaleziono 350 worków z saletrą amonową po 50 kg każdy oraz 400 kg chloranu potasu.

Łączna waga przejętych komponentów wynosiła 17 900 kg co pozwoliłoby wyprodukować blisko 1000 szt. improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED). Całość operacji zabezpieczana była przez Polskie Siły Zadaniowe.

          Materiały przetransportowane zostały z siedziby NDS pod osłoną polskiego pododdziału Sił Szybkiego Reagowania w pobliże bazy Ghazni, gdzie kolejne kilka godzin trwał proces wysadzania przejętych komponentów przez saperów z Grupy Inżynieryjnej.   

   

***

To największe przejęcie tego typu materiałów w trakcie działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w rejonie odpowiedzialności. Skuteczne przeprowadzenie tej operacji bez wątpienia będzie miało wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zarówno wojsk koalicyjnych i Afgańskich Sił Bezpieczeństwa, ale przede wszystkim lokalnej społeczności. Sukces operacji jest kolejnym dowodem na znaczenie i pozytywne wyniki współdziałania polskich żołnierzy z afgańskimi partnerami.

Tekst: mjr Dariusz Osowski (Rzecznik Prasowy PKW Afganistan)

         Zdjęcia: PKW Afganistan