83 rocznica Dnia Narodowego Arabii Saudyjskiej

Dnia upamiętniającego zjednoczenie naszego ukochanego kraju przez  jego  założyciela Króla Abdul Aziz Al.-Saud,  świętujemy również początki transformacji w  kraj na miarę  dwudziestego  pierwszego wieku,  z zasłużoną godną pozycją  pośród innych wysokorozwiniętych krajów  narodów.

Dzisiaj Arabia Saudyjska,  korzystając  z utrzymującego się klimatu stabilności i dobrobytu, odgrywa pozytywną i zaangażowaną rolę nie tylko w gospodarce światowej, przyjmując  politykę umiaru i odpowiedzialności w  utrzymaniu finansowej stabilności na rynku ropy naftowej , ale również na arenie politycznej – współpracując z innymi silnymi mocarstwami światowymi w celu ustanowienia pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich narodów i osiągnięcie sprawiedliwych  rozwiązań obecnych światowych konfliktów.

Rzeczpospolita Polska jest szczerym i docenianym partnerem w naszym rozwoju. Od kiedy wzajemne stosunki dyplomatyczne zostały wznowione i otwarto obie ambasady,  nasze stosunki dwustronne  stale rozwijają się i poprawiają. Wskaźniki ekonomiczne za rok 2012 pokazują, że Arabia Saudyjska jest największym polskim partnerem handlowym w świecie arabskim. Informacje zebrane do tej pory wykazują ponad 20% wzrost  wymiany handlowej w tym roku i mam nadzieję, że uda nam się utrzymać naszą pozycję lidera do końca 2013 roku.

Ostatni rok zaowocował wzajemnymi wizytami urzędników wysokiego szczebla oraz przedstawicieli biznesu, a wśród  nich  pierwszą delegacją polskich kobiet biznesu do Arabii Saudyjskiej w celu nawiązania nowych kontaktów handlowych. Natomiast na listopad zaplanowana jest druga runda  spotkań wspólnej Saudyjsko-Polskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy Dwustronnej w stolicy – Rijadzie.

W maju bieżącego roku Ambasada  sponsorowała wydarzenie  kulturalne „Dni saudyjskie w Warszawie”, które odbyło się  w Pałacu Kultury i Nauki oraz w  Państwowym Muzeum Etnograficznym. W tym czasie została zaprezentowana duża kolekcja malarstwa współczesnych młodych artystów saudyjskich, a także pokazano artystyczne rękodzieło oraz  tańce folklorystyczne z różnych regionów.

W zeszłym tygodniu mieliśmy delegację z saudyjskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, która przeprowadziła rozmowy z kilkoma polskimi uczelniami, chcąc rozszerzyć program stypendialny dla saudyjskich studentów medycyny,  ponad dotychczasową liczbę 800 studentów –  chłopców i dziewcząt –  obecnie studiujących na 7 elitarnych polskich uczelniach medycznych.

Jestem pewien, że saudyjsko-polskie stosunki dwustronne zmierzają w najbliższej przyszłości do znacznego zacieśnienia. Wzajemna dobra wola zarówno na arenie oficjalnej jak i w sektorze publicznym oraz duży potencjał obu państw na pewno będą motorem naszych działań.

Waleed T. Radwan
Ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce

 

ttg.com.pl