Opłatek Koła ZPPA Nr 45 Poronin im. Zofii Gracy

Uroczystość rozpoczęto wejściem na aulę Zarządu Koła z pocztem sztandarowym na czele. Prezes Koła Zofia Bobak-Ustupska oraz wiceprezes dr Bronisław Orawiec-Wyśni serdecznie powitali przybyłych na uroczystość członków Koła Poronin z rodzinami, przedstawicieli bratnich Kół ZPPA oraz sympatyków i gości.

 

Nowo wybrana prezes Koła Zofia Bobak-Ustupska zaprezentowała skład Zarządu Koła: wiceprezes dr Bronisław Orawiec-Wyśni, wiceprezeska Małgorzata Łazarczyk, dyrektor do Zarządu Głównego ZPPA Tadeusz Bobak, sekretarz finansowy Anna Skupień, sekreatrz protokołowy Anna Szatkowska, skarbnik Tomasz Lasak, marszałek Jan Polak, chorąży Jan Galica-Teremulka, chorąży Andrzej Buńda, członkowie Komisji Rewizyjnej: mgr Jan Skupień, Bernadeta Macura i Anna Trzebunia. Wyraziła nadzieję na dobrą i zgodną współpracę dla dalszych osiągnięć Koła.

Przedstawiciele Zarządu Koła z Królową ZPPA Anną Rzepką. Od lewej: prezes Koła Zofia Bobak-Ustupska, marszałek Jan Polak, Królowa ZPPA Anna Rzepka, wiceprezes Koła dr Bronisław Orawiec-Wyśni, chorąży Jan Galica-Teremulka, przewodniczący Komisji Rewizyjnej mgr Jan Skupień.

Wiceprezes Koła, lekarz naczelny ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni pogratulował nowemu Zarządowi wyboru oraz złożył życzenia owocnej i pełnej sukcesów pracy w krzewieniu i rozwijaniu kultury, sztuki i tradycji Ludu Podhala. Z okazji Nowego Roku złożył wszystkim najlepsze ¿yczenia: zdrowia, sukcesów oraz wszelkiej pomyœlnoœci w życiu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła, były reporter ZPPA mgr Jan Skupień podkreślił doniosłą rolę, którą w historii ZPPA odegrało Koło Poronin, zwrócił się z apelem aby Podhalanie kontynuowali wspaniałe tradycje swoich ojców, jak również dbali o patriotyczną edukację młodego pokolenia.

 Podczas śpiewania kolęd. Od prawej: kapelan Koła ks. Robert Łojek, Anna Szatkowska, mgr Jan Skupień, Tomasz Bobak, Anna Skupień, Anna Trzebunia, Małgorzata Łazarczyk, Jan Polak, Zofia Bobak-Ustupska, dr Bronisław Orawiec-Wyśni, Jan Galica-Teremulka

Zgodnie z tradycją, przy akompaniamencie gry na akordeonie marszałka Koła Jana Polaka wspólnie odśpiewano piękne, wzruszające góralskie i polskie kolędy, na modłę słynnych poroniańskich pasterek. Odmówiono modlitwę za zmarłych członków Koła. Dr Bronisław Orawiec nawiązał do odejścia na wieczny spoczynek Władysława Trebunii-Tutki oraz Andrzeja Stocha – dwóch wielkich osobistości zasłużonych dla kultury Podhala. Odczytał wiersz Marii Stoch-Polak pt. Śmierzć Władysława Trebunii Tutki: Potwierdzo siy prowda Ze śmierzć nie wybiero Przysła na Podhole Plon obfity zbiyro Biere muzykantów, Śpiywoków, malorzy Pewniy nowy zespół Na Polanak tworzy Wybiyro nolepsyk Zdolnyk i kształconyk I tyk dlo kultury Wielce zasłuzonyk Właduś był wszechstronnie Utalentowany I mozno tak pedzieć Ze na świecie znany Bo przeciyz On grywoł Nawet z Murzynami Mogli my go widzieć W telewizji sami Bóg nom fce pokozać Skupić w glowiy myśli Ze siy hań wrócimy Skąd my piyrse przyśli W niebiy siy nie licy Cłeka wykształcyniy Bóg pojrze, cyś przyniósł Cyściutkie sumieniy.

Stanisława Szczechowicz wygłosiła piękny wiersz swojego autorstwa pod tytułem Legenda o Bożym Narodzeniu, którego akcja odbywa się na terenie Gminy Poronin. Wiersz jest pełen refleksji na temat przyjęcia nowonarodzonego dziecięcia w środowisku góralskim. Kończy się pytaniem: Cy łotwarli by my Na łozsciez z miłości I serca i dzwierze Dlo ubogich gości Bo w kozdym clowieku Odbicie Jezusa Odpowiedz se dejcie Syćka w swoich dusach. Znakomicie rolę podłaźnika wykonał dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Dysponując atrybutami „godniego casu” – okresu Bożego Narodzenia, którymi są: „snopek, owies, podłaźnicka” wygłosił orację w gwarze góralskiej (Zycynio podłaźnika), obficie siejąc owsem po zebranych: Na scyńście, na zdrowie na tyn Nowy Rok aby wos nie bolała ani głowa ani bok. Aby wom siy rodziyła i kopiyła przenica i jarzyca zytko i sytko. W stodole, w oborze, w komorze i na górze, abyście mieli w kozdym kątku po dzieciątku. Cobyscie mieli telo cielicek kielo w lesie jedlicek, telo wołków, kielo na dachu kołków. A jak wom cosik bedzie dolegało, abu wos bedzie w sercu cy boku bolalo, To wartko do Bronka Wyśniego przybywojcie i o swoich chorobach godojcie. On wom na syćko pomoze i uzdrowi, co dej Panie Boze.

 

 Przy mikrofonie dr Bronisław Orawiec-Wyśni w towarzystwie Zofii Bobak-Ustupskiej, Anny Rzepki i Jana Galicy-Teremulki.

 Kapelan Koła ks. Robert Łojek, po modlitwie poświęcił opłatki, którymi łamano się, składając sobie najlepsze życzenia noworoczne. Na opłatku gościli przedstawiciele Zarządu Głównego ZPPA: prezes Andrzej Gędłek, wiceprezeska Monika Strzelec, sekretarz generalny Helena Studencka, marszałek Tomasz Radecki, korespondent i anonser ZPPA, były prezes Koła Poronin Wojciech Dorula, anonser programu radiowego ZPPA Maria Krzeptowska- Giewont, korespondent ZPPA Anna Zalińska oraz królowa ZPPA Anna Rzepka. W uroczystości wzięła udział była długoletnia prezes Koła Anna Trzebunia.

 Przedstawiciele Zarządu Głównego ZPPA i Koła Poronin. Od prawej: ks. Robert Łojek, Tomasz Radecki, Helena Studencka, Monika Strzelec, dr Bronisław Orawiec-Wyśni, Zofia Bobak-Ustupska. W tle zespół „Cajmery”.

 Po części oficjalnej podano smaczny i obfity obiad. Do tańca doskonale przygrywał znany zespół „Cajmery”, rodem z Poronina. W miłej, rodzinnej atmosferze bawiono się do wczesnego rana. Słowa podziękowania i gratulacje składamy wszystkim, którzy przyczynili się do świetnie pod każdym względem zorganizowanego spotkania opłatkowego.

Opr. dr Bronisław Orawiec-Wyśni, mgr Jan Skupień

Tańczą: Zofia Bobak-Ustupska i Tomasz Bobak oraz Helena Studencka i Bronisław Orawiec-Wyśni. Canterbury Inn, Justice, IL. 26 stycznia 2013 r.