Oświadczenie Kierownika Sądu Okręgowego w Powiatu Cook w sprawie zwolnienia 170 pracowników

Court

 

Court Dziś, 14 lutego,  Urząd Kierownika Sądu Okręgowego w powiecie Cook wydał 30 dniowe listowne wypowiedzenia dla 170 pracowników, których stanowiska zostaną wyeliminowane z  dniem 16 marca. 2011 roku. Biuro Sądu Okręgowego w Powiatu Cook  rozpoczęło proces zwalniania pracowników zgodnie z zarządeniem, Przewodniczącej Rady Powiatu Cook, Toni Preckwinkle do wybranych urzędów aby zredukowano budżety.

 

„Jest to bolesny dzień dla nas wszystkich w naszym biurze „, powiedziała kierownik sądu,  Dorothy Brown, „Zrobiliśmy to, co było wymagane od nas, ale to nie znaczy, że nie zdajemy sobie sprawy, że musieliśmy zwolnić ludzi w tak trudnym okresie gospodarczym. Te zwolnienia będą dużym obciążeniem dla pracy Sądu. Mogą  obniżyć poziom pracy  sądu okręgowego i zdolność wykonywania ustawowych i konstytucyjnych obowiązków”, powiedziała Brown.

 —

Today, the Office of the Clerk of the Circuit Court of Cook County issued 30-day notice letters to 170 of its employees, whose positions will be eliminated as of March 16. 2011.  The Clerk’s Office began the process to be in compliance with President Toni Preckwinkle’s request to elected officials to cut their budgets.

 

“This is a painful day for all of us at the Clerk’s Office,” said Clerk Dorothy Brown, “We did what was requested, but it’s not without realizing that people are being laid off during a tough economic time. This lay off will put a high strain on the Clerk of the Circuit Court’s ability to perform its statutory and constitutional responsibilities.” said Brown.