Pamięci polskiego rysownika i poety

 

Mazowieckie Towarzystwo Miłośników Tatr, postanowiło w tym roku udać się w góry, by pisaną tam poezją uczcić osobę Macieja Stęczyńskiego. Maciej Stęczyński, urodził się dnia 20 lutego 1814 roku w Hermanowicach. Zmarł on w dniu 7 sierpnia 1890 roku, w Krakowie. Zasłynął on jako podróżnik, rysownik oraz poeta.

Boso na śniegu
-Maciej Stęczyński, urodził się w rodzinie ogrodnika. Młodość spędził w Krośnie, gdzie pobierał naukę rysunku u malarza Marynowskiego. Oprócz rysowania, zawsze fascynowały Macieja piesze wędrówki. Jego samotne wędrówki, rozpoczęły się w 1833 roku. Uczestniczył on w tym czasie w konspiracji galicyjskiej, współpracując m.in. z Sewerynem Goszczyńskim.

W latach 1837–1838 pracował jako litograf we Lwowie, zaś zimą mieszkał i pracował on w Stróżach – relacjonuje Wika. Ona to podczas kąpieli śniegowej ułożyła wiersz na cześć wspomnianego polskiego poety.

Polskim blaskiem urzeczona
Tatry wkoło rozpostarte
w śniegach górskich zatopiona
tu Macieja kroki wtarte….

Okres rzezi galicyjskiej

-Dnia 21 lutego 1846 roku, w czasie rzezi galicyjskiej, Maciej Stęczyński został dotkliwie pobity, a następnie aresztowany przez chłopów. Podobno dając im niemałą gotówkę, udało się Maciejowi wydostać z niewoli i przedostać się na Litwę. Tam też, był on mocno zaangażowany w wydarzenia Wiosny Ludów. Tutaj zostaje spisany jego rękopis, w którym pozostawił on wspomnienia ze swoich podróży, które odbyły się między innymi po Tatrach, Beskidach, Podtatrzu, Pieninach, Orawie i Serbii, Siedmiogrodzie i Chorwacji. Wszystkie te rejony, Stęczyński zwiedzał, rysował i opisywał- wtrąca pani Agnieszka.

 

MACIEJ BOGUSZ STĘCZYŃSKI – ZAPOMNIANY OBIEŻYŚWIAT
http://www.viagalicia.sacz.pl

 

Piewca polskich gór
-Jak czytamy w wielu wspomnieniach o Stęczyńskim, dowiadujemy się, że był on bardzo często pierwszym i jedynym dziewiętnastowiecznym piewcą piękna gór i twórcą ich widoków, mających dużą wartość dokumentalną. Do chwili obecnej, rysunki Macieja Stęczyńskiego są wykorzystywane jako źródło materiałowo- ikonograficzne. Wykonał też unikatową serię rycin z pełną panoramą widoku z Kopca Kościuszki w Krakowie, co miało miejsce w roku 1852. Jego dorobek artystyczny, często porównywany jest z pracami Napoleona Ordy, sławnego rysownika krajowidoków – opowiada nam Wiktoria.

Warto wiedzieć
Przewodnikiem Stęczyńskiego po polskich górach, był Józef Bigos góral, doskonały znawca Tatr i okolic, pochodzący prawdopodobnie z Bukowiny.
Poezja Macieja Stęczyńskiego
Wiersze Macieja Stęczyńskiego, stanowią tak zwaną średniówkę z rymami. Są one jednak źródłem wielu informacji geograficznych i folklorystycznych.
W Krakowie
Od 1859 roku, Stęczyński mieszkał w wielkiej nędzy w Krakowie. Zył na łasce innych ludzi. Zmarł na gruźlicę w swoim mieszkaniu, przydzielonym mu przez władze miasta Krakowa. Pochowany został na cmentarzu Rakowickim.

Mazowieckie Towarzystwo Miłośników Tatr, do kilku wierszy Macieja Stęczyńskiego ułożyło choreografię taneczną i wykonało taniec ku czci wielkiego poety i polskiego podróżnika.

Ewa Michałowska – Walkiewicz